Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen gav €50 000 i EU-bidrag till sig själv

Byråchef Jenny Eklund-Melander på landskapsregeringens Fiskeribyrå beviljade igår ett bidrag på €50 000 av skattebetalarnas pengar från Europeiska havs- och fiskerifonden till landskapsregeringen.

Pengarna gav landskapsregeringen till sig själv med motiveringen att de behövs för ”bedrivande av landskapsregeringens projekt gällande tekniskt stöd för genomförande av nedanstående åtgärder inom ramen för implementering av det operativa programmet för Europeiska havs- och fiskerifonden på Åland 2014 – 2020:

– Kostnader för administration

– Kostnader för uppföljning och övervakning

– Konsultarvoden

– Kostnader för information

– Kostnader för löpande utvärdering och utredningar”