Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen kräver att Åland också får ta del av finsk epidemiersättning

Ledda av lantråd Veronica Thörnroos (C) församlades hela landskapsregeringen förutom näringsministern i plenum för att skicka ett krav till Finlands riksdag om att Åland också ska få ta del av tillfällig epidemiersättning och pengar för utkomststöd.

Landskapsregeringen hördes inte Finlands regering före lagförslaget om ersättning överlämnades till riksdagen. Istället fick LR nys om pengarna från ett epost-meddelande från Social- och hälsovårdsministeriet samma dag som lagförslaget gavs till riksdagen.

Landskapsregeringen anser att Åland ska ha rätt till stöd och ersättningar, eftersom vårt landskap drabbats hårt av de finska restriktionerna av resande och näringsverksamhet, vilket gett en rekordhög arbetslöshet på minst 13,5%.