Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen kräver att Åland ska få bestämma om sitt eget smittskydd

De finska makthavarnas lagförslag om smittsamma sjukdomar tas inte positivt emot av landskapsregeringen, som via hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson nu har skickat sitt utlåtande över förslaget. Medan den finska regeringen vill härska över undersåtarna genom centralstyre från Helsingfors, anser landskapsregeringen att det är de själva som ska ha rätt att besluta om smittskyddet på Åland.

— Landskapsregeringen konstaterar att det saknas epidemiologisk motiveringen till att för hela landet införa de skyldigheter och begränsningar som förordningen utifrån lagförslaget stipulerar om, skriver Holmberg-Jansson i utlåtandet.

Finlands regering vill att undantagslagen om smittsamma sjukdomar ska gälla till den 31 oktober i år. I lagförslaget konstaterar regeringen krasst hur de inkräktar på civilbefolkningens rättigheter och skadar samhället:

”På grund av coronavirusepidemin har det således i Finland införts flera åtgärder som begränsar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och vars syfte har varit att trygga befolkningens hälsa samt hälso- och sjukvårdens funktionsförmåga. ”

”Trots att regeringen har beslutat om flera åtgärder som syftar till att förebygga de olägenheter som orsakas av begränsningsåtgärderna, har begränsningarna dock också haft skadliga sociala och ekonomiska konsekvenser.”

På Åland är smittan av Covid-19 i det närmaste obefintlig, med endast 13 bekräftade fall.

— Landskapsregeringen anser att man regionalt snabbare och bättre anpassat kan ta ställning till vilka eventuella begränsningar och åtgärder som fortsatt är nödvändiga för att förhindra smittspridning inom förplägnadsrörelser, skriver Holmberg-Jansson.

Landskapsregeringen menar att de själva ska analysera och bedöma smittorisken och besluta om åtgärder:

— Landskapsregeringen anser med andra ord att beslut om öppettider och andra regleringar utgående från smittskydds- lagen ska utgående från den epidemiologiska situationen tas regionalt. 

Slutligen kräver landskapsregeringen att Finland betalar för alla ökade utgifter som lagförslaget innebär.

Foto: landskapsregeringen, statsrådets kansli