Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen vill inte lätta på restriktionerna mot restaurangbranschen

Trots att smittan av Covid-19 är minimal på Åland och restaurangbranschen går på knäna vill landskapsregeringen inte lätta på restriktionerna för restaurangerna. Detta framkommer ur ett utlåtande som LR skickade til Social- och hälsovårdsministeriet i Finland idag.

Beslutet är undertecknat lantråd Veronica Thörnroos (C) och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (M). Hela regeringen närvarade.

– Även om samhällssmittan på Åland sannolikt fortsatt är begränsad, samtliga kända smittkedjor hittills har varit under god kontroll och det inte funnits någon tydlig koppling till restaurangbesök för något enda fall av covid-19 på Åland, bedöms det in nuläget vara för tidigt att släppa ytterligare på restriktionerna för förplägnadsrörelserna, skriver Thörnroos i regeringens utlåtande.

Totalt har Åland haft 19 bevisade fall av den kinesiska smittan Covid-19 och två av dem vårdats på sjukhus under kort tid. Landskapsregeringen vill att