Kategorier
Nyheter

Liten färja får redare att rasa mot landskapsregeringen

Landskapsregeringen skickade idag sitt svar till Marknadsdomstolen, efter att det åländska rederiet Ansgar besvärat sig mot en förlorad upphandling, som uppstickaren Sundqvist Investments hade kammat hem.

Ansgar hade fått tag på ett besiktningsdokument från 2019, som visade att Sundqvists tänkta fartyg M/S Östern inte dög för vintertrafik. Men landskapsregeringen hade ett nyare besiktningsdokument, som visade att fartyget visst dög för vintertrafik.

Ansgar protesterar också mot att man inte kunde få plats med en redig lastbil på fartyget, men landskapsregeringen menar att det endast fanns krav på vikt i upphandlingen, inget om vare sig höjd eller bredd.

Dessutom hänvisar Ansgar till krav i upphandlingen på att anbudsgivare ska ha tillgång till två fartyg godkända för vintertrafik, som besiktats för 60 passagerare. Det andra fartyget M/S Tuuli har inte godkänts för vintertrafik, men landskapsregeringen hävdar att detta är ett misstag från myndigheten Traficom. I intygen som landskapsregeringen har står det att fartyget är dugligt för vintertrafik.

Ansgar försökte sig också på att fälla konkurrenten med någon slags teknikalitet kring en ruta som skulle kryssas i, men som inte fanns med på anbudsformuläret.

  • Det skulle strida mot proportionalitetsprincipen att förkasta det av Sundqvist lämnade anbudet till följd av avsaknaden av en bilaga som landskapsregeringen inte i upphandlingsdokumentet på e-Avrop har efterfrågat, skriver trafikminister Christian Wikström (Obs) i sitt svar till Marknadsdomstolen.