Kategorier
Nyheter

LR-beslut: Bidragen till jordbrukare minskas med €700 000

Bidragen från Europeiska jordbruksfonden till jordbrukare under perioden 2014-2020 ska minskas med totalt €700 000 och pengarna ska istället ges till bolag som förädlar livsmedel. Detta beslutade landskapsregeringen idag.

Ändringen sker genom att bidragen för ”fysiska tillgångar inom jordbruket” minskas med €1 000 000, samtidigt som bidragen för ”fysiska tillgångar inom livsmedelsförädling” ökar med €700 000 och stöd för ”miljö- och klimatvänligt jordbruk” ökas med €300 000.

Lantråd Katrin Sjögren (L) motiverar ändringen med att åländska jordbrukare haft det tufft ”på grund av utvecklingen i Finland och EU” och därför har fått sämre lönsamhet och mindre vilja att investera.

Livsmedelsindustrin visar däremot en stor investeringsvilja enligt lantrådet, som ger exempel på förädlare av potatis, kött och mejeriprodukter. Enligt LR ska de ökade anslagen till livsmedelsindustrin så småningom också komma jordbrukarna till godo genom att livsmedelsföretagen blir ”hållbara” och konkurrenskraftiga.

Pleniföredragning med landskapsregeringen