Kategorier
Nyheter

LR vill pausa förtullningssystemet som staten påtvingat ålänningarna: ”Tills det är funktionsdugligt”

Ålänningarnas möjligheter att delta inom världshandeln och handeln inom landet har begränsats ordentligt sedan den finska staten infört stränga förtullningsregler för alla varor som tas in eller förs ut från Åland, samt krävt att förtullningen sker inom ett datasystem som sällan fungerar korrekt och präglas av krånglig byråkrati.

Problemen har varit föremål för het debatt, och särskilt inom vänsteroppositionen har Socialdemokraterna och Liberalerna tagit tillfället i akt att kritisera sittande landskapsregeringen för problemen, trots att de nya reglerna varit en fientlig handling riktad mot ålänningarna från oppositionens egna allierade i rikets socialistiska regering.

Landskapsregeringen skriver idag i ett pressmeddelande att de vill bilda en ”skattegränsgrupp” tillsammans med finska myndigheter, skatteförvaltningen, tullen, posten, företag och andra organisationer, för att försöka reda ut frågan.

”Det system som införts från 1.9.2021 är inte proportionerligt sett till kostnaderna i förhållande till nyttan och hämmar möjligheterna till goda handelsförbindelser både för åländska och finländska företag”, skriver LR i sitt pressmeddelande.

Före en sådan grupp kan sättas samman vill LR att det nya systemet tas i bruk tills det har fixats och är funktionellt. De vill också att tiden man har på sig att förtulla en vara ska förlängas från nuvarande 10 dagar till 30 eller 45 dagar, att en gemensam handbok om reglerna ges ut av Tullen och skatteförvaltningen och att fakturor ska gälla som underlag och verifikat vid en förtullning.

Slutligen vill LR införa periodiserade förtullningar, så att mottagare kan deklarera sina varor i en bunt en eller flera gånger om året, istället som att tvingas deklarera vid varje leverans.