Kategorier
Nyheter

Mästare på mobbning: Camilla Gunell (S) försökte sätta John Holmberg (L) på plats med förolämpningar och hån i dagens plenum

Den klassiska vänster-retoriken fungerar fortfarande så effektivt på Åland att den närmast har blivit att gå per automatik. Tekniken går ut på att spela indignerad och klaga över andras sätt att diskutera – samtidigt som man själv öser förolämpningar och hån över sin motpart. Som standard kallas motståndare för främlingsfientliga, rasister eller kvinnohatare – men det går också bra att kalla motståndaren okunnig eller oerfaren.

Socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell har blivit lite av lagtingets mästare på mobbning och drog sig inte för att idag använda sina olika inövade metoder på liberalen John Holmberg, när han i ett anförande ifrågasatte varför skattepengar varje år betalas till Socialdemokraternas förening Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).

Det är inte första gången bidragen till ABF diskuteras i lagtinget. Ålands Nyheter kunde i flera reportage ifjol avslöja hur ABF systematiskt missbrukar bidragspengar från EU och från ålänningarna till att direkt ekonomiskt gynna privatpersoner inom åländsk vänster, inte minst ledande socialdemokratiska politiker. Efter avslöjandet lämnade Centern in en motion till lagtinget där partiet via ordförande Veronica Thörnroos krävde att bidragen skulle strypas till bildningsförbunden.

 

”Förkastligt” att ge pengar till politiskt färgat bildningsförbund

John Holmberg begärde ordet i plenum i samband med en formell lagändring i hur bidragen till bildningsförbund administreras. ABF är för närvarande det enda bildningsförbund som har verksamhet på Åland.

– I lagförslagets beslut om kulturbudgeten uppstår för mig en principiellt viktig fråga gällande ett politiskt bildningsförbunds möjlighet till offentligt stöd, sade Holmberg.

 

”Utbildning som stöttas av skattemedel ska inte vara politiska växthus”

 

– För mig skaver det rejält att ett socialdemokratiskt grundat bildningsförbund erhåller samhällsstöd. På motsvarande sätt som om det skulle ha varit ett liberalt eller moderat bildningsförbund. Ska inte bildning vara frikopplat partifärg och ideologiska undertoner?

– Politiska partier erhåller partistöd och ska så göra för att upprätthålla de politiska processer ett demokratiskt land kräver. Att ett politiskt färgat bildningsförbund ska vara föremål för offentliga stöd är enligt mig förkastligt. Runt om oss sker lagstiftning för att kunna stoppa radikala friskolor och kursverksamhet. Jag menar inte att politiska bildningsförbund är radikala på något sätt, men man ser över vilka bildningsförbund som ska erhålla skattemedel.

– Utbildning som stöttas av skattemedel ska inte vara politiska växthus. Utbildningen är en viktig byggsten i byggandet av ett starkare Åland, men politiken ska inte stå vid katedern.

Holmberg uppmanade landskapsregeringen att göra en analys över huruvida det är lämpligt att ett politiskt förbund kan erhålla skattemedel för sin verksamhet, och föreslog att en sådan utredning skulle göras i samband med att föreningslivet granskas under 2021.

 

Gunell fick uppbackning från vänstern

Simon Holmström (HI)

Ledamoten Simon Holmström från vänsterpartiet Hållbart Initiativ ryckte ut för att försvara föreningen och sade i en replik att ABF bjuder in alla partier som medlemmar, inte bara Socialdemokraterna.

– Jag tycker att det är konstigt att man gör det här angreppet på ett bildningsförbund som säger sig vara partipolitiskt obundet.

– Här har vi alltså ett bildningsförbund som säger sig vara partipolitiskt obundet – och här har vi en kaskad av attacker från ledamot Holmberg, som inte lyckas specificera vilka verksamheter eller kurser som är ”sosse-propaganda”. Jag tycker att ledamot Holmberg ska förklara det i så fall och jag tycker att det är väldigt ovärdigt den här debatten.

Holmberg menade att han hade rätt till sin åsikt utan att bli bemött på ett sådant sätt av Holmström. Därefter gick Gunell upp i talarstolen för att försvara bidragspengarna till ABF:

– Det är inte första gången som den här vilseledande informationen har getts här i Ålands lagting – kanske inte i riktigt lika graverande ordalag före som det som ledamot John Holmberg levererar.

– Det gick över alla gränser! Med den här typen av okunskap får skuggan falla över ledamot John Holmberg själv.

– Att söka kunskap och bildning kan aldrig vara fel, oavsett vilken bakgrund man har.

– Läs på, ledamot Holmberg, och försök lite lära dig historia och varför saker och ting i vårt samhälle ser ut som de gör!

 

Mia Hanström är en ledande politiker inom Socialdemokraterna och verksamhetsledare i ABF

 

Holmberg fick uppbackning av Moderat

Moderaternas Wille Valve gav en kort replik till Gunell, där han kritiserade användandet av allmänna medel för att stärka fackföreningsrörelsen, något som retade upp Socialdemokraternas partiledare ännu mer:

– Varför är det så otroligt farligt att medlemmar av facket får lite kurser? sade Gunell i sitt svar.

– Det är farligt därför att vi inte ska låta staten och partiet glida ihop, utan vara separata enheter. Därför är det vanskligt med situationer där arbetsmarknadsparter på olika sätt stöttas. Ta som exempel ifall vi skulle använda skattemedel för att betala fackföreningsavgifter – också det vore helt åt skogen, svarade Valve.

– Är det Kina vi pratar om eller Sovjetunionen? Den går över alla gränser den här diskussionen! svarade Gunell.

– Vi har haft två bildningsförbund på Åland och ABF är idag det enda som fungerar. Eller åtminstone som fungerar bra och som har en mycket sympatisk verksamhet. Man får komma med där som politiskt parti om man har behov av det. Det skulle inte skada varken liberaler eller moderater med lite kurser, tror jag.

 

”Jag har läst på!”

Holmberg svarade på förolämpningen:

– Det är märkligt att det mesta ska bemötas med taggarna utåt, men jag kan förstå att det blir ett första maj-tal nu av ledamot Gunell, men på något sätt tycker jag att det är oförskyllt.

– Vi har begränsat med resurser. Jag lägger hellre pengarna på grundskola, gymnasieutbildning, folkhögskola eller vad det än är – än att det ska gå till politiska bildningsorgansiationer. Och jag har läst på! Jag kan läsa, jag har läst på jättemycket faktiskt om ABFs historik och hur det fungerar i olika länder.

– Jag tycker jag är ganska beläst på området – annars skulle jag inte ha stått där och sagt det här.

Gunell fortsatte med att visa sig från sin sämsta sida i lagtinget:

– Jag kan se att andra gruppmedlemmar i Liberalerna ler lite generat åt Holmbergs anförande. Men det här har vi hört förr. Första angreppet går mot ABF och nästa gång så är det Medborgarinstitutet och att de har för mycket kurser, chokladkurser och sådant de absolut inte borde syssla med. Det är samma retorik och samma diskussion gång på gång på gång. Man undrar om vi inte har större frågor att hantera?

– Ja det är väl exakt det vi har? Större frågor och större problem än att vi måste ordna chokladkurser med skattebetalarnas pengar, svarade Holmberg och fortsatte:

– Vi står inför ett scenario där kommunerna har väldigt svårt att driva barnomsorg och grundskola idag, på grund av ekonomin. Vi står inför ett scenario där vissa kommuner inte har råd att finansiera sin KST-andel.

Själva lagen som var uppe för diskussion handlade om att överföra behörigheten att bevilja bidrag till bildningsförbund från landskapsregeringen till Ålands Kulturdelegation – också den ett politiskt organ. ABF har tidigare arrangerat träffar där man kan ”utbilda sig” i Socialdemokraternas politik, på inbjudan av Gunell.

På bilden: Camilla Gunell, John Holmberg infälld