Kategorier
Nyheter

Medianlönen i privat sektor: €3350 i månaden

Statistikcentralen meddelar idag att medianlönen inom privat sektor ligger på €3350 per månad för heltidsanställda i Finland. Bland män var medianlönen €3777 och bland kvinnor €2972.

Sett till yrkeskategori drar cheferna ifrån betydligt i lön, med en medianlön på över €6400. Mer än dubbelt fler män än kvinnor är anställda som chefer i privat sektor, och de har i genomsnitt €1000 mer i lön per månad än sina kvinnliga kollegor.

 

Bättre att vara specialist än expert

Totalt arbetar endast €750 000 finländare heltid i privat sektor, medans resten av civilbefolkningen går på deltid eller slår dank inom det offentliga eller sysslar med intressantare saker än förvärvsarbete.

De flesta löntagare inom privat sektor är inte vanliga arbetare, utan titulerar sig istället ”experter” och ”specialister”. Bägge kårer är över 200 000 man starka och medan specialisterna har drygt €4300 i medianlön, får experterna nöja sig med €3400.

 

Många damer på kontoren

Avsevärt fler kvinnor än män jobbar inom kontor och kundtjänst: 48 000 respektive 17 000. Den genomsnittliga lönen för kontorsdamerna är €2800, medan kontorsherrarna håvar hem €3000 jämnt i månaden.

Servicepersonal och försäljare är landets tredje största yrkeskår inom privat sektor efter specialisterna och experterna. Knappt 80 000 kvinnor och drygt 40 000 män jobbar inom service och försäljning. Inom denna yrkeskår är skillnaden i medianlön mellan könen liten.

 

Få heltidsanställda inom viktiga sektorer

Byggnadsarbetare, fabriksarbetare och reparationsarbetare i privat sektor utgör endast 20 000 individer, de flesta män. Deras medianlön är knappa €3000.

Process- och transportarbetare är ännu färre till antalet och har en något lägre medianlön på knappt €2900.

Bland övriga arbetstagare, som är 35 000 till antalet, är lönerna sämst. Männen har €2460 i medianlön och kvinnorna drygt €2000.

Statistikcentralen anger också att drygt 16 000 finländare arbetar inom ”okänd” sektor, vilket ger en alldeles utmärkt lön: drygt €3800 för män och knappt €3600 för kvinnor.

Foto: Malte Luk