Kategorier
Nyheter

Nina Fellman (S) anklagar landskapsrevisorer för att låta politisk ideologi styra deras granskningar

Lagtingsledamoten och ledande socialdemokraten Nina Fellman (S) har lämnat in en reservation mot landskapsrevisionens effektivitetsrevision för 2020, där hon anklagar byråns revisorer för att ha låtit sina egna politiska åsikter färga de granskningar de skulle göra.

I revisionen riktas skarp kritik mot hur den förra regeringen – där Fellman själv var minister – hade handlat för att försöka skynda igenom infrastrukturprojektet västra Föglö och hur detta ledde till att landskapsregeringen riskerade stora skadestånd till avtalsparter när det var uppenbart att nästa regering inte tänkte fortsätta med projektet.

”Hanteringen av projekten kännetecknas av brådska.” skrev landskapsrevisionen i sin rapport i februari, som också innehöll mer kritik:

”Lagtinget godkände fullmakten för totalentreprenaden i budget 2018, vilket inte var förenligt med lagtingsordningens §54. Det borde vara naturligt att en fullmakt i en budget innehåller belopp. Att lagtinget skulle ge en fullmakt in blanco har knappast varit avsikten. Att ingen tjänsteman vare sig på landskapsregeringen eller lagtingets kansli observerade den bristfälliga fullmaktsskrivningen är synnerligen förvånande.”

Upphandlingen av infrastrukturprojektet blev en av de dyraste affärerna i Ålands historia – efter att dåvarande infrastrukturminister Mika Nordberg (M) ensam tagit ett beslut att anta ett anbud, som var mycket högre än beräknat. Landskapsrevisionen gav hård kritik till förfarandet.

Men Nina Fellman anser att landskapsrevisionen gått utanför sina befogenheter med kritiken och vill att lagtinget ger dem en åthutning. Hon skriver att det finns ”politiska påståenden och felaktigheter som bör uppmärksammas” i revisorernas rapport.

Enligt Fellman hade projektet inte alls kännetecknats av brådska, utan varit en process som haft brett politiskt stöd och varit igång sedan början av den 4-åriga mandatperioden för förra regeringen.

”När revisorn slår fast att den dåvarande regeringen inte agerade korrekt, och att det är orsaken till senare eventuella skadestånd, eller påstår att en tunnel till Föglö kommer att ge betydande positiva effekter, är det inte sakligt grundat i en granskning eller fakta, utan politiska åsikter. Det är inte i enlighet med god revisionssed”, skriver Fellman.

Frågan kommer att tas upp i lagtinget på onsdag 10 november.