Nordic Trout får grönt ljus för att expandera och bygga fiskodlingar på allmänt vatten i skärgården

Vänsterföreningen Ålands Natur & Miljö kan ha fått anledning till tandagnisslan och kraftigt frustande i covid-masken efter ett beslut taget idag av deras egen vapendragare i regeringen, Alfons Röblom (HI).

Igår tog Röblom i egenskap av utvecklingsminister beslutet att ge fiskodlaren Nordic Trout rätten att bedriva sin verksamhet på allmänt vatten runt om i skärgården, närmare bestämt i Delet mellan Kumlinge och Vårdö, i Skiftet mellan Brändö och Finland, samt i Föglös södra skärgård.

Totalt vill Nordic Trout arrendera fem olika områden på tre hektar vardera i sjön. Syftet är att flytta dit nuvarande verksamhet och även utöka fiskodlingen. Beslutet från landskapsregeringen har dröjt ordentligt – redan i oktober 2018 lämnade Nordic Trout in sin ansökan.

Såvida företaget går med på att blidka minister Röblom med pappersarbete i form av en konsekvensbedömning och såvida de får tillstånd av Ålands Miljö- och Hälsovårdsmyndighet kommer planen att godkännas. Som längst kan Nordic Trout få arrendera områdena i 10 år.

Foto: Nordic Trout