Kategorier
Nyheter

Plasto fick €33 000 i bidrag av landskapet

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapets Näringsavdelning godkände en utbetalning på knappa €33 000 av skattebetalarnas pengar i finansiering till leksaksfabrikanten Plasto. Bidraget beviljades av byråchef Susanne Strand i början av 2017.

Plasto leds av styrelseordförande Sven-Harry Boman och sedan i våras av vd Bruno Carlsson och bolaget har de senaste fyra åren sålt leksaker för 15,7 miljoner euro samt gjort vinster på €447 000. Senast 2015 beviljade landskapsregeringen ett stöd på knappt €18 000 av skattebetalarnas pengar till Mariehamnsbolaget.

Samma år deltog bolaget, under dåvarande vd Pelle Hägglund, i den regeringsfinansierade föreningen Ålands näringslivs kampanj för en ökad invandring till Åland, med särskild betoning på en ökad invandring från mellanöstern. Enligt Pelle Hägglund var invandring centralt för att säkerställa den kompetens åländska bolag behöver och för att trygga nuvarande arbetsplatser. I början av juni i år permitterade Plasto hela sin personal på grund av dålig försäljning.

Tjänstemannabeslut 2018-05-17

Foto: Plasto