Polisstyrelsen sätter stopp för spaning särskilt inriktad på romer

Två polisbilar på gatan

Helsingforspolisen får inte spana på romer i syfte att förebygga brott. Detta efter att Polisstyrelsen tagit beslut i frågan.

– Förfaranden riktat enbart mot en specifik befolkningsgrupp kan inte ingå i det normala polisverksamheten, och individens rättigheter kan aldrig inkräktas enbart utifrån dennas etniska bakgrund, säger polisdirektör Janne Paavola i ett pressmeddelande

Under 2013-2015 bedrev Helsingforspolisen förebyggande och informationsinsamling särskilt inriktat på romer. Detta ansågs problematiskt av Diskrimineringsombudsmannen (DO), som klagat hos Polisstyrelsen.

”Polisstyrelsen har i sitt beslut uppmärksammat Helsingfors polisinrättning på att överväga alla aspekter som rör diskriminering och förbudet mot etnisk profilering i all polisverksamhet”, skriver man i sitt pressmeddelande.