Kategorier
Nyheter

Politikernas förening för Agenda 2030 har fått €746 000 i bidrag: Hit har pengarna gått

Landskapsregeringens vänsterideologiska ”utvecklings- och hållbarhetsagenda” och tillhörande förening Bärkraft.ax har sedan grundandet 2017 kunnat lyfta €746 000 i bidrag från skattebetalarna och casinobolaget PAF. Ålands Nyheters granskning visar på uppsvällda kostnader för hemsidor, statusrapporter och utomstående konsulter – samt rejält saftiga årslöner för anställda ideologer.

Totalt €250 000 har gått till att betala löner för utvecklings- och hållbarhetsstrateg Mikael Larsson, som har en bakgrund i Anders Wiklöfs bolag Alandia Top Show, samt koordinator Henrika Österlund, med en bakgrund i Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation. 

Föreningen Bärkraft.ax årliga statusrapporter har därtill kostat €26 000, varav statusrapporten för 2017 kostade €16 000. Rapporten från 2017 består till största av statistik som tagits från Statistikcentralen och ÅSUB, samt kommentarer och slutsatser kring denna. Rapporten tar ett vänsterperspektiv på de flesta frågor, och drar bland annat slutsatser som att hus som ligger inom 35 meter från strandlinjen förstör landskapsbilden och ekosystem, samt att minst 10% av landytorna måste göras till naturskyddsområden.

 

 

Exempel på landskapsregeringens kommunikation till allmogen

 

Drygt €75 000 har gått till ”experttjänster och utredningar”, varav den dyraste kostnaden på €40 000 gick till att betala ÅSUB för att göra en studie över ålänningarnas tillit till olika aktörer i samhället. Knappt €8000 har gått till Blekinge Tekniska Högskola för att forska om något och €8500 har gått till en rapport om ”fysisk strukturutveckling”, €4000-€5000 om året har gått till utomstående ”strategisk rådgivning” och €5600 till ÅSUB för att göra en ”tillväxtstudie för Åland”.

 

Bidrag kanaliseras till Agenda 2030-grupp

Olika evenemang har kostat skattebetalarna totalt €40 000, varav €10 000 om året kanaliserats till organisationen Regeneration 2030. Organisationen framställer sig som ett internationellt projekt som skapades och drivs av tonåringar, men är egentligen en produkt av den politiska organisationen Nordens Institut (NIPÅ).

 

Ryskan Tatiana Lanshina är en ledande profil inom ReGeneration 2030

 

En granskning visar att medlemsorganisationerna i Regeneration 2030 i huvudsak är samma gamla åländska vänsterföreningar som sedan länge satt i system att mjölka offentliga bidragspengar, samt internationella organisationer med samma inriktning.

Profilerna inom Regeneration 2030 sysslar i huvudsak med klimataktivism och organisationens vänsterinriktning syns tydligt på deltagarna i deras möten: Sveriges statsminister Stefan Löven från Socialdemokraterna, Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir från Vänsterpartiet, och Sveriges utrikesminister Ann Linde från Socialdemokraterna. Den vänsterreligiösa tråden går igen i ett tal till Regeneration 2030 och Bärkraft.ax, där Lind skriver:

Ann Linde, foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

”Nyckel till er framgång är att ni ålänningar har tagit till er Agenda 2030 till era hjärtan. Gjort den till er egen, hittat er nisch för ett bärkraftigt samhälle. Ingen ska lämnas utanför är en viktig princip i Agenda 2030. Här på Åland uttrycker ni det så fint: Alla kan blomstra!”

”ReGeneration är för övrigt det bärande temat i psalmen Den blomstertid nu kommer.”

 

Fickpengar till höjdare från ministerrådet

Landskapsregeringen har också lagt totalt €63 000 på ”kommunikation”, varav €26 000 gått till ”kommunikationstjänster”, knappt €7500 på annonsering, över €13 000 till den underliga budgetposten ”kampanjaktiviteter”, hela €14 000 till tryckkostnader och €1500 till ”övriga kommunikationskostnader”.

Hemsidan för Bärkraft.ax ingår underligt nog inte i kommunikationskostnaderna, utan har istället kostat över €6000, trots att sidan är väldigt simpel och materialet inte särskilt omfattande.

De så kallade arbetsgrupperna inom landskapsregeringens ”utvecklings- och hållbarhetsagenda” har kostat €7800 för sina möten. Därtill har skattebetalarna också fått betala nästan €10 000 för resekostnader och fickpengar till höjdare från Nordiska ministerrådet, €2000 i ”konferensavgifter” och €700 för prenumerationer.

 

Föreningens kommunikation tar sig bisarra uttryck på sociala medier och inte ens valborgsfirandet lämnas ifred.

Hasardpengar till ”hållbarhetslotsar”

Skattepengarna är inte de enda allmänna medel som går till föreningen Bärkraft.ax. Landskapsregeringen ger också stora summor till föreningen varje år från sina inkomster från casinobolaget PAF. Senast i januari gav utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) €110 000 i hasardpengar till bärkraft.ax för att anlita ideologiska kommissarier, som de kallar ”hållbarhetslotsar”.

Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila, med en bakgrund i Agenda 21 får €44 000 i årslön och hennes kollega Sofia Enholm, med en bakgrund i Arbetarnas Bildningsförbund, Feministparaplyet och Regnbågsfyren, får €38 000 i årslön.

Deras arbetsredskap i form av datorer, telefon, kontorshyra och bokföring kostar €14 000 per år. Därtill har bärkraft fått €20 000 i bidrag för ”information, kampanj samt experttjänster” och €4000 för ”utbildning och övrigt”.

 

Genom att skriva dessa magiska besvärjelser på en tavla kan man framkalla obegränsade penningsummor

Enligt redovisningen från bärkraft.ax har hållbarhetslotsarna arbetat med att övertyga företag om att minska sina utsläpp av koldioxid, och boka sina representationsmåltider i restauranger som säljer ekologisk mat, servera ekologiskt kaffe och te.

Hållbarhetslotsarna har också riktat sig till kommuner och bland annat kommit fram till detta:

”Det som speciellt har uppkommit i dialogen är vikten av att ge kommunerna möjlighet att i ett tidigt skede öppna för kommunernas engagemang i frågor som direkt rör deras verksamhet samt nätverkets potential för att samla goda exempel som kommuner har möjligheten att dra lärdomar av.”

I den långa redovisningen över hållbarhetslotsarnas arbete finns få exempel på konkreta gärningar, utan det mesta beskrivs med termer som ”fördjupad dialog”, ”kontakt med aktörer”, ”spridning av goda exempel”, ”stötta initiativ”, ”framhålla lärdomar till andra nätverksgrupper”.

 

Rika medlemmar vägrar stå för fiolerna själva

Förutom landskapsregeringen är medlemmarna i Bärkraft.ax andra myndigheter, såsom de åländska kommunerna och AMS, men också följande föreningar som tillhör Ålands politiska vänster:

 • Arbetarnas Bildningsförbund
 • Emmaus
 • Regnbågsfyren
 • Skärgårdsungdomarnas intresseorgansation
 • Ålands feministparaply
 • Ålands Fredsinstitut
 • Nordens Institut
 • Ålands Natur & Miljö

Bland Bärkraft.ax medlemmar ingår också:

 • Folkhälsan
 • Företagarna på Åland
 • Företagsam skärgård
 • Högskolan på Åland
 • Ålands Landsbygdscentrum
 • Leader Åland
 • Mathantverkarna på Åland
 • Pusselfamlijen
 • Rädda Barnen
 • Rädda Lumparn
 • Röda Korset
 • Skördefestens Vänner
 • Flexens
 • Sveriges Generalkonsulat
 • Ung Resurs
 • Visit Åland
 • Ålands Gymnasium
 • Ålands Handikappförbund
 • Ålands Idrott
 • Ålands Marthadistrikt
 • Ålands Naturskola
 • Ålands Näringsliv
 • Ålands Ombudsmannamyndighet
 • Ålands Producentförbund
 • Ålands 4H
 • Ålands Vatten
 • ÅSUB
 • Östersjöfonden

De olika medlemmarna har sig emellan miljontals euro i tillgångar som de kunde använda för att finansiera bärkraft.ax många gånger om, men ändå är det skattebetalarna som belastas med de mesta kostnaderna.