Politikernas förening för Agenda 2030 har fått €746 000 i bidrag: Hit har pengarna gått Vänsterideologi tar allt mer religiösa uttryck

Landskapsregeringens vänsterideologiska "utvecklings- och hållbarhetsagenda" och tillhörande förening Bärkraft.ax har sedan grundandet 2017 kunnat lyfta €746 000 i bidrag från skattebetalarna och casinobolaget PAF. Ålands Nyheters granskning visar på uppsvällda kostnader för hemsidor, statusrapporter och utomstående konsulter - samt rejält saftiga årslöner för anställda ideologer.

Logga in