Kategorier
Nyheter

Revolution förkunnades idag för finskt jordbruk: Befolkningen ska äta ersatz istället för kött

Ideologer på Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet kräver att den finska civilbefolkningen ska övergå från att äta kött till att istället äta surrogatprodukter. Detta kungjordes idag i ett pressmeddelande från Jord- och skogsbruksministeriet. Vänsterakademikerna motiverar sina krav med hänvisning till att finländarnas matintag påverkar klimatet. 

Ålands Nyheter har tidigare rapporterat om hur professor i hållbar utveckling Kristina Lindström från Helsingfors universitet vill se den finska civilbefolkningen dö ut och inte föda fler barn, med hänvisning till att detta skulle vara bra för klimatet och ”hållbarhet”.

Den nya rapporten är författad av Merja Saarinen, Marja Knuuttila, Heikki Lehtonen, Jyrki Niemi, Kristiina Regina, Pasi Rikkonen, Vilja Varho, Minna Kaljonen, Tuomas Mattila och Jyri Seppälä. Vänsterakademikerna slår fast att köttkonsumtionen måste minska bland finländarna för att kosten ska kunna kallas klimatvänlig.

De ska leda revolutionen och bestämma vad du ska äta:

De skriver att deras politik kommer att ”revolutionera jordbruket och livsmedelsproduktionen”, men intygar att produktionsvärdet ska kunna bibehållas. Revolutionen ska enligt dem bestå av ”starka strategiska mål” och ”effektiva kombinationer av ekonomi och informationshantering”.

Författarna vill se en undersökning av i vilken utsträckning det går att stödja en övergång från kött och mejeriprodukter till substitutionsprodukter – så kallad ersatz. De vill utreda hur man med hjälp av en planekonomisk jordbrukspolitik kan förändra civilbefolkningens kostvanor, genom att använda skatter för att stävja livsmedelsproduktion som går emot ideologin och stöd för att främja ideologiskt korrekt jordbruk.

”Offentlig kontroll påverkar livsmedelsprisbildningen genom jordbrukssubventioner och beskattning.” skriver författarna och fortsätter: ”I jordbrukssubventioner bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att minska koldioxidutsläppen i organiska jordar och att diversifiera utbudet av proteingrödor och andra produktionsgrödor.” fortsätter policydokumentet.