Kategorier
Nyheter

Riksdagskvinnor: Alla samlag som inte bokförs ska räknas som våldtäkt

Den finlandssvenska Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet rapporterar idag att Riksdagens kvinnonätverk, lett av Vänsterförbundets ledamot Hanna Sarkkinen, lämnat in ett lagkrav undertecknat av knappt 80 ledamöter, som ska kriminalisera alla samlag som inte bokförs.

I praktiken ska lagen enligt Hufvudstadsbladet innebära en omvänd bevisbörda i åtal om våldtäkt, där den som blivit anklagad för våldtäkt måste presentera bevishandlingar för att intyga sin oskuld, istället för att åklagaren ska behöva bevisa att den åtalade är skyldig. I de samlag som skett utan att ett verifikat upprättats kan resultatet bli att den som först anmäler en samlagspartner för våldtäkt kan kamma hem skadeståndspengar, eller att de inblandade parterna döms för våldtäkt av varandra.

Hanna Sarkkinen säger till Hufvudstadsbladet att Finland bör följa efter svensk politik och att många våldtäkter blir oanmälda eftersom offren tvivlar på sina chanser till en fällande dom. Kvinnoorganisationernas Centralförbund, lett av Svenska folkpartiets riksdagsledamot Eva Biaudet har varit med och tagit fram lagförslaget. Till Hufvudstadsbladet beklagar sig Biaudet över att det krävs bevis eller en trovärdig berättelse från ett brottsoffer för att döma en anklagad person för våldtäkt, något den nya lagen kommer att ändra på.

Bilden illustrerar hur ett framtida finskt samlag eller flirt kan förhandlas fram av bägge partners juridiska representanter

Listan över riksdagsledamöter som understöder Sarkkinens lagförslag sägs innehålla undertecknare från flera partier och ska enligt Hufvudstadsbladet offentliggöras inom kort.

Också på Åland har förslag om en dylik bokföringslag framförts av politiker från flera partier, däribland Liberalernas Ingrid Johansson, som i lagtinget pekade ut åländska män som gruppvåldtäktsmän. I samma plenum krävdes en likadan lag också av lagtingsledamöterna Harry Jansson (C), Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) och Axel Jonsson (ÅF).

Sarkkinen den yngre kvinnan på bilden i mitten, övriga bilder Biaudet.