Kategorier
Nyheter

Sälskrävlor ska hindra EU från att splittras

Byråchef Jenny Eklund-Melander på landskapsregeringens fiskeribyrå beviljade ett så kallat ”Leader”-bidrag på knappt €20 000 av skattebetalarnas pengar till den nybildade föreningen Ådans Vänner för ett nytt projekt, som heter ”Ståtar späck & skrävlor”. Eklund-Melander slår i beslutet fast att dessa sälskrävlor kommer att ”öka den territoriella sammanhållningen” inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden, som kommer att betala hälften av bidragspengarna.

Föreningen ordnar sedan tidigare kommersiella utflykter, så kallade ådsafarin, till häckningsplatser, samt sätter ut boskydd för Ådor, holkar för knipor och fällor för rovdjur. Föreningen ska också bygga flottar för ”diverse simänder”. Jakt på mink, mårdhund, kråka och trut ingår i tidigare bidragsfinansierade projekt.

Byråchef Eklund-Melander beviljade samtidigt ett bidrag på €9000 till föreningen Ålands Fiskare för ett projekt som de kallar ”Fiskets ansikten”. Även detta projekt kommer att öka den territoriella sammanhållningen, enligt Melander.

Foto: Åsa Berndtsson