Kategorier
Nyheter

Shesandra Lundgren och Muruganand Ambrose döms för sexuella övergrepp på ung flicka

En ovillkorlig fängelsedom på 1 år och 9 månader blir straffet för de rent ondskefulla gärningar ”schamanen” Shesandra Lundgren begått mot en minderårig flicka på Åland tillsammans med den utländske massören Muruganand Ambrose.

DOKUMENT

Åbo hovrätt R19/828

Åklagaren krävde att Ambrose och Lundgren skulle dömas för sexuellt utnyttjande av en flicka som varit synnerligen beroende av Lundgren. Lundgren hade enligt åklagaren utnyttjat sitt offers psykiska hälsa och sitt eget andliga mentorskap till att styra offret. Det fanns en stor åldersskillnad mellan offret och Lundgren. Offret hade varit synnerligen mottaglig för påverkan. Lundgren hade tagit initiativ och manipulerat offret till att underkasta sig sexuella gärningar som hon inte hade utfört utan Lundgrens påverkan.

Ambrose hade känt till Lundgrens relation till offret och den andliga relationen. Han hade enligt åklagaren grovt missbrukat offrets beroendeställning när han i samråd med Lundgren förgrep sig på offret och kränkte hennes sexuella självbestämmanderätt.

Offret utsattes för betydande kränkning och lidande eftersom två personer i samråd förgrep sig på henne vid tre tillfällen.

 

Bägge nekade till allt

Lundgren nekade till alla anklagelser och menade att flickan inte varit i beroendeställning till henne och att åldersskillnaden inte utgjorde någon skillnad i deras mognadsnivå. Enligt Lundgren hade flickan kunnat fatta sina egna beslut.

Ambrose nekade också till alla anklagelser och sade sig inte känna till något beroendeförhållande. Han visste inget om flickans historisk eller psykiska mående. Enligt honom hade flickan tagit initiativ till sex med honom och var också myndig.

Lundgren och Ambrose hade begått övergreppen på dagen hon fyllde 18 år och igen några dagar senare. Lundgren hade föreslagit att flickan skulle ge sin oskuld till Ambrose  och övertalat henne genom att hänvisa till hur mycket hon och Ambrose ställt upp för flickan.

 

Påstod sig vara schaman

Domen är till stora delar hemligstämplad, men det framkommer att Lundgren och flickan haft intensiv kontakt och att Lundgren övertygat flickan om att hon var den enda personen som kunde ”driva bort de onda andarna”. Flickan hade anförtrott intima saker till Lundgren, som påstod sig vara schaman.

Ur dagboksanteckningar som framlades som bevis framgick det att Ambrose också deltagit i den andliga praktiken med Lundgren och offret. Han hade också diskuterat sex tillsammans med Lundgren och flickan.

”All påverkan från Lundgren har skett när A har varit minderårig. Lundgren har varit som en modersfigur för A i dennas tidiga barndom. A:s vårdnadshavare har inte velat att A skulle umgås med Lundgren och Ambrose, vilket Lundgren bekräftat att hon känt till. Lundgren och Ambrose har velat fira att A hade blivit myndig och fri från sin far och i samband med detta har Lundgren tagit initiativ till samlaget mellan parterna.”, står det att läsa i domen.

 

Allvarliga konsekvenser

Hovrätten höll med åklagaren om att Lundgren och Ambrose i samråd utnyttjat flickans beroendeställning och skuldkänslor för sina egna sexuella syften.

”Gärningen uppvisar stor planmässighet där två betydligt äldre gärningsmän genom att missbruka sin förtroendeställning utnyttjat en oerfaren ungdom på gränsen till vuxenlivet genom att företa två samlag inom loppet av ett dygn och ytterligare ett tredje samlag endast några dagar senare. Förfarandet har varit mycket skadligt för A och konsekvenserna för A har varit allvarliga.”, fortsätter hovrätten.

Shesandra ”Nilla” Birgersdotter Lundgren, född 1963, döms till 1 år och 9 månaders fängelse för sexuellt utnyttjande. Lundgrens gärning bedömdes så perverterad att hon döms till ovillkorligt fängelse trots att hon tidigare är ostraffad.

Muruganand Ambrose, född 1964, döms till 1 år och 2 månaders fängelse för sexuellt utnyttjande. På grund av hans mindre roll klarar han sig undan med en villkorlig dom.

De ska solidariskt ersätta sitt offer €5000 för hennes själsliga lidande och €2000 för posttraumatisk stress.