Kategorier
Nyheter

Sjögren: ”Vår vision är det skinande ljuset som företag, föreningar och medborgare följer!”

”Vår vision är det skinande ljuset som företag, föreningar, offentlig förvaltning och medborgare följer”, ”Vår vision är det skinande ljuset som hela samhället följer; företag, tredje sektorn och offentlig förvaltning, och visionen kommer att uppfyllas senast 2051”.

Så lyder formuleringarna i ett brev lantråd Katrin Sjögren (L) nyligen skickat till EU för att kräva att hennes regering blir prisad för sitt så kallade ”hållbarhetsarbete” – som på senare tid har väckt allt större hängivelse bland politiker och regeringsanknutna organisationer på Åland.

Rådförsamling av 59 ”specialister” tog fram sju mål
I brevet framhåller landskapsregeringen sin ”Hållbarhetsagenda”, som antogs av lagtinget 2016, och i praktiken består av 7 målsättningar, bland annat att ålänningarna ska bli lyckliga människor och att allt vatten ska vara av god kvalitet. Enligt regeringen har ”59 specialister” tagit fram de sju målen och Sjögren lovar EU att de ska vara uppfyllda före 2051.

Sjögren fortsätter brevet med att hylla landskapsregeringens nätverk bärkraft.ax, som inte innehåller något konkret förutom att anslutna organisationer kan lova att försöka göra vissa miljöinsatser i sin egen verksamhet, samt ett ställningstagande mot plastkassar. Landskapsregeringen har ändå lyckats slussa minst €70 000 från Pafs inkomster från hasardspel till nätverket, som till huvudsak består av organisationer som ägs, styrs eller finansieras av regeringen, däribland Visit Åland, Ålands Natur & Miljö, Ålands Näringsliv och Leader Åland.

Bild ur Sjögrens brev till EU

”Alla ålänningar kommer att vara lyckliga före 2030”
I brevet fortsätter Sjögren med att det är varje medborgares plikt att göra sin del för att fullgöra landskapsregeringens vision och mål. Den stora listan av regeringsanknutna organisationer inom bärkraft.ax ska dock enligt henne tjäna för att ”påminna alla människor i vardagen, på arbetet, hemma och på fritiden” om att arbeta för regeringens mål. I sitt brev till EU skriver lantrådet att regeringens hållbarhetspolitik kommer att göra alla ålänningar till lyckliga människor före 2030.

De saker Sjögren framhåller som ”synliga resultat” av hållbarhetsagendan är att landskapsregeringen fick pengar i budgeten för sin vision, att en process tagits fram för att ta fram en långsiktig handlingsplan för att ta fram ”nästa steg” för att förbättra vattenkvaliten, samt landskapsregeringens oönskade projekt Green Key.

Först våren 2019 kommer Sjögren att få veta ifall EU går med på att prisa hennes regering.

Rättelse: Årtalet 2051 blev fel i den första artikeln.