Kategorier
Nyheter

Skilsmässa mellan Ålands Radio och LR föreslås

Hela regeringen Sjögren inklusive lantråd, vicelantråd och alla ministrar var närvarande när landskapsregeringen och Kulturbyrån godkände ett ”mediepolitiskt” program, som tagits fram av en kommitté ledd av infrastrukturminister Mika Nordberg (M). 

Den politiskt breda kommittén bestod, förutom av Nordberg, av lagtingsledamöterna Johan Ehn (M), Sara Kemetter (S), Harry Jansson (C), Roger Eriksson (L), de icke invalda politikerna Michael Hancock (ÅF) och Ann-Helene Holmström (ÅD), samt landskapets chefsjurist Michaela Slotte. 

 

Besökte SVT och Yle
Programmet behandlar till stora delar regeringsfinansierade Ålands Radios uppgifter, upphovsrättsfrågor, samt ålänningarnas bekymmer med att ta del av media via internet. Kommittén har i sitt arbete besökt svenska SVT och finska Yle, samt representanter för olika upphovsrättsorganisationer.

Enligt regeringen ska programmet ”främja en mångfald av medier och en fortsatt god utveckling av medieutbudet på Åland.” samt ”främja en fortsatt hög kvalitet inom åländsk journalistik och nyhetsförmedling.”

 

Gemensamt utlåtande från dagstidningarna
Kommittén begärde in utlåtanden av Ålands Radio, som leds av politikern Mia Hanström (S), Steel FM, som drivs av Eva Karlström och Fredrik Karlström (M), Ålandstidningen, som ägs av finansmannen Anders Wiklöf, tidningen Nya Åland, som även den ägs av Wiklöf, Mariehamns Centralantenn, som ägs av Mariehamns telefon, LuvidFilm, reklambyrån Strax, som ägs av Ålandstidningen, reklambyrån Winter, samt marknadsföraren Mats Adamczak.

Ålands Radios styrelse och redaktion lämnade in separata utlåtanden. Wiklöfs bägge tidningar Åland och Nya Åland lämnade in ett gemensamt utlåtande, trots att de officiellt har olika redaktioner. I utlåtandet kritiserade tidningarna vad de menade var en orättvis konkurrens från Ålands Radio, som inkasserar över 2 miljoner euro i bidrag per år för sin verksamhet.

 

Ålands Radios oberoende ifrågasatt av konkurrent
Steel FM ifrågasatte Ålands Radios oberoende:

”Är ÅRTV fri från och oberoende av den politiska makten? Politiker väljer styrelse, politiker reglerar avgiftens storlek”. Bolaget föreslog en fond för att dela ut pengar till bidragsberoende mediebolag på Åland.

Ålands Radios redaktion skrev att deras roll var ”viktigare än någonsin” i ”dagens informationsflöde med fejkade nyheter” och fortsatte med att de är en kraft som står emot vad de kallade ”klickokratin”.

Ålandstidningens reklambyrå Strax bekymrade sig i sitt utlåtande över konkurrensen från IT-jättar som Facebook och Google.

 

Kommitté vill se ”genusperspektiv”
Ålands Radio krävde i sitt utlåtande att Ålands befolkning skulle åläggas att betala skatt till bolaget, så att ingen kan slippa undan från att betala för radiokanalen, även om den är oönskad. Kravet understöddes av mediekommittén.

I programmet förelår mediekommittén att Ålands Radio ska börja beakta objektivitet, ta till vara olika befolkningsgruppers intressen och ”genusperspektivet”. Vidare vill kommittén se att kanalen arbetar för att bevara Ålands svenska språk och kultur, samt öka förståelsen för självstyrelsen.

 

Skilsmässa mellan radion och landskapsregeringen
Den största nyheten i programmet är att mediekommittén vill stoppa landskapsregeringen från att tillsätta styrelsen för Ålands Radio och istället ge den uppgiften till andra, eventuellt lagtinget. Detta för att göra om Ålands Radio till en oberoende mediekanal.

 

Stipendier till journalister som behagar politikerna
Å andra sidan vill mediekommittén se ett ökat allmänt politiskt inflytande över media på Åland, bland annat genom att tillsätta vad de kallar ett ”medieråd” samt utöka den granskande programnämndens uppdrag för att ”trygga en saklig och mångsidigt belysande journalistik”. Dessutom föreslår rådet att politiker på Åland ska få rätt att belöna vissa utvalda journalister med stipendier och stöd från skattebetalarnas pengar för att journalisterna ska skriva sådant som faller politikerna i smaken.

På bilden: Infrastrukturminister Mika Nordberg (foto: Landskapsregeringen) samt Ålands Radios styrelseordförande Mia Hanström

Pleniföredragning angående mediepolitiskt program