Kategorier
Nyheter

Skövling av mossa och gräs polisanmäls av landskapsregeringen

Landskapsregeringen har gjort en polisanmälan efter att fridlyst grön sköldmossa skövlats i Saltvik. Beslutet togs igår av miljöavdelningens chef Bengt Michelsson före han åkte på semester.

”Beslöts att polisanmäla verksamhetsutövaren på grund av misstänkt naturvårdsbrott i och med en avverkning som lokalt utrotat ett bestånd av grön sköldmossa (Buxbaumia viridis).”, står det i beslutet.

I samma veva gjorde Michelsson också en polisanmälan om avverkning som utrotat gräset skärmstarr. Var brottet begåtts framgår inte ur beslutet. Ålands Nyheter har sökt Michelsson för att fråga om mossan.