Kategorier
Nyheter

Staten inför register med alla finländares privatekonomi för att ge bankirerna bättre info om sina undersåtar

De bankirer som styr Finland ska nu ges insyn i alla undersåtars privatekonomi. Detta genom att den socialistiska regeringen Sanna Marin ger skatteförvaltningen i uppgift att samla in alla uppgifter om dina inkomster och dina lån för att inrätta en elektronisk tjänst för bankirerna.

I takt med att den genetiska utrotningen av det finska folket accelererar har det blivit allt viktigare för välfärdsstatens makthavare att exploatera så mycket skatt och räntor som möjligt från civilbefolkningen före den slutgiltigt dukar under – eller kastar av sig oket.

Massövervaknings-systemet marknadsförs dock som ett ”positivt kreditupplysningsregister” i Justitieministeriets propaganda, där man menar att syftet är att ”förebygga överskuldsättning” genom att undersåtar ska kunna informeras om vad de har för inkomster och skulder.

 

Inspiration från CCP

Liknande system har redan tagits i bruk av Kommunistpartiet i Kina och har troligtvis tjänat som inspiration för regeringen Sanna Marin. Genom det statligt styrda kreditregistret poängsätts varje undersåte enligt hur duktiga de är på att betala sina skulder. Poäng dras av ifall man ägnar sig åt antisociala beteenden, såsom att röka där det är förbjudet, äta på tunnelbanan eller kritisera makthavare från kommunistpartiet.

Den som av systemet bedöms vara lojal till makthavarna belönas med sådant som kortare väntetid på sjukhus, rabatt på hotell och högre chans att få anställning inom statsapparaten. Metoder för att öka sina poäng är att donera blod eller hylla Kommunistpartiet på sociala medier.

Den som istället bedöms vara illojal till makthavarna bestraffas genom att de offentligt hängs ut som ”opålitliga”, förbjuds från att köpa biljetter för att resa och utesluts från anställning inom statsapparaten. Deras barn straffas också genom att de nekas från att gå i bättre skolor eller i universitet.

Justitieministeriet försäkrar att undersåtarnas ekonomiska data är helt trygga inom det ”positiva kreditupplysningsregistret”, som kommer att tillämpas gentemot civilbefolkningen i april 2024.