Kategorier
Nyheter

Svensk ”lyxmäklare” beviljades stora bidrag av LR för att anlita närstående som konsulter

Den svenske mäklaren som Ålands Nyheter var först med att avslöja som miljonsvindlare kunde utnyttja den systematiska korruptionen inom landskapsregeringens förvaltning för att lura till sig närmare €20 000 i bidrag, med syfte att använda pengarna för att avlöna både en familjemedlem och en affärspartner som svindyra konsulter.

I handlingar som Ålands Nyheter begärt ut framkommer det att bidrag beviljades bara 20 dagar efter att han startat sitt åländska företag, trots att pengarna var märkta för att avlöna en kvinnlig närstående för att utföra ”strategiskt konsultarbete vars syfte är att bereda vägen för och förbereda för en inbrytning på den svenska och internationella bostadsmarknaden”.

Kvinnan skulle få totalt €36 000 för att jobba halvtid under ett år som konsult och bland annat upprätta en affärsplan för €9000, göra en hemsida, annonser och skriva på Facebook för €10 000, inreda kontoret för €1500, göra en logo och ett varumärke för €7500, samt göra en marknadsanalys för €5000.

Enligt lag behövde den svenske mäklaren en åländsk affärspartner för att kunna öppna sin byrå på Åland. En sådan person hittade han, och den mannen belönas också med ett välavlönat konsultjobb.

För att arbeta som konsult på halvtid i 12 månader ska den åländske partnern få totalt €42 000. Av de pengarna går €5500 för att göra annonsmaterial, €4000 för att göra en hemsida under en månad, €5500 för att skriva på Facebook och Instagram och €7000 för att göra ett varumärke och logo. Det vill säga samma uppdrag som kvinnan också får konsultarvode för att utföra. Mannen ska också få €20 000 i konsultlön för att fotografera fastigheter inuti och med drönare. ”Enda syftet är att attrahera internationella (svenska) köpare” står det i handlingarna Ålands Nyheter begärt ut.

 

Byråchef beviljade bidragen

Efter att ha strukit en stor del av kostnaderna beviljades totalt €18 000 i bidrag till mäklarbyrån. Beslutet togs av näringsavdelningens byråchef Susanne Strand. Bland kostnaderna som ströks var €3000 för sponsring, konsultarvoden för att skriva på sociala medier, kostnader för att göra en hemsida, kostnader för att inreda kontoret och kostnader för att göra annonser och fotografering.

Ändå ansågs €36 000 vara godkända kostnader för att bevilja ett bidrag på €18 000.

Som Ålands Nyheter tidigare rapporterat har mäklaren blivit stämd – och dömd – att betala flera miljoner kronor till tidigare investerare och affärspartners. Rättsprocesser pågår i skrivande stund med flera aktörer och bland andra har advokatfirman som förvaltat konkursboet från hans tidigare bolag stämt honom.

 

Nöjd över generösa bidrag på Åland

I en lång rad mail som mannen skickat till svenska myndigheter och andra mottagare skriver han bland annat att han måste fly till Åland för att kunna få bidrag till att försörja sig och sin familj. Han berömmer även finska myndigheter för att de raskt beviljat honom bidragsförsörjning på Åland, utan att ställa samma krav som de svenska myndigheterna:

”Jag kan nu meddela att på Åland (Finland) så behövde man endast ca 2 veckor på sig att utreda och bevilja bostadsbidrag och dagpenningersättning…”, skriver mannen till en mottagare på en svensk myndighet.

Bidragsförsörjningen på Åland hindrar ändå inte mäklaren från att kräva bidrag också från Sverige:

”Bästa Arbetsförmedlingen, med anledning av min situation med ny bostadsort som orsakats av Socialtjänsten i X, dvs. det var de som tvingade mig till ekonomisk och politisk flykting till Åland, så skulle jag vilja att ni hjälper mig att få någon form av bidrag eller ekonomisk ersättning per omgående, så att jag kan lägga tid på att skriva min bok…”, skriver mannen i ett av de många mailen.

Han kräver i brevet €1 550 000 kronor av Försäkringskassan för att skriva sin bok på distans från Åland under två års tid.

Några som nappat på mäklarens planer är förutom landskapsregeringen också försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga, som beviljat hans byrå €500 000 i ansvarsförsäkring. Självrisken är en femhundring och årspremien är mindre än så.

 

Enkelt att få rent namn genom flytt till Åland

Åländsk lagstiftning är sträng med vad som krävs för att beviljas tillstånd för att bedriva fastighetsmäklarrörelse i landskapet – men det gäller bara ifall tjänstemännen väljer att vara noggranna i sitt arbete. Bland annat kräver lagen att mäklare inte ska ha försatts i konkurs och vara tillförlitlig som person. Detta klargörs med att personen inte får ha dömts för brott som gör personen olämplig som mäklare eller i sin tidigare verksamhet visat sig uppenbart olämplig för att vara mäklare. Personen får inte heller ha sådana skulder han eller hon är oförmögen att svara för.

Landskapsregeringen kräver också en stor mängd papper och intyg för att bevilja rätten att verka som fastighetsmäklare, men eftersom den svenske mannen varit nyinflyttad till Åland är hans namn rent i alla finska register och han har utan problem kunnat få alla intyg som behövts. I brev till svenska myndigheter skriver dock mannen helt öppet att han har skulder som överstiger hans tillgångar.

Landskapsregeringens rättschef Michaela Slotte säger till Ålands Nyheter att landskapsregeringen inte har några möjligheter att kontrollera några uppgifter från andra länder, men att de ändå kan utreda sådant som skett utomlands ifall de får tips eller på annat sätt får kännedom om uppgifter som kan leda till att det är befogat att stryka en mäklarrörelse.