Svenska Yle väljer att stöda De gröna

Idag tog Svenska Yles redaktion politisk ställning för De gröna genom att publicera en artikel författad av deras politiske reporter Rikhard Husu, där han förklarar för läsare att De gröna "gått från klarhet till klarhet"...