Kategorier
Nyheter

Svenska Yle väljer att stöda De gröna

Idag tog Svenska Yles redaktion politisk ställning för De gröna genom att publicera en artikel författad av deras politiske reporter Rikhard Husu, där han förklarar för läsare att De gröna ”gått från klarhet till klarhet” och att Centern ”störtdyker” i opinionsmätningarna. Detta trots att De gröna går back 1,2 procentenheter och Centern 0,4 procentenheter i Yles egen opinionsmätning. Även Svenska Folkpartiet tappade 1 procentenhet och Sannfinländarna tappade liksom Centern 0,4 procentenheter.

Husu besvarade läsarnas kritik angående artikelns bristande oberoende med att han jämfört med Centerns stöd från början av regeringsperioden när han skrivit artikeln.

Rikhard Husus artikel