Tilläggsbudget ska trygga högre löner för åländska politiker

På måndag nästa vecka ska lagtinget ta ställning till landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för 2019. Bördan på de åländska skattebetalarna ska enligt förslaget ökas med 1,9 miljoner euro, varav 1 miljon av pengarna ska gå till att finansiera en biogasanläggning.

Lantråd Katrin Sjögren (L) och finansminister Mats Perämaa (L) skriver i sitt förslag att de befarar att en kommande försämrad internationell och nationell ekonomi kommer att inverka negativt på det åländska näringslivet och Ålands ekonomi.

Samma oro som det finska Finansdepartementet uttryckte ifjol angående den pågående befolkningsutrotningen uttrycker också landskapsregeringen, men väljer att kalla saken ”en åldrande befolkning” och skriver att denna börjar märkas inom landskapets utgifter.

I förslaget ska €90 000 vikas till att trygga ordentligt höjda löner för de 30 åländska lagtingsledamöterna under 2019. Löneförhöjningen träder i kraft i november.

Dessutom budgeterar LR €160 000 till vänsterstiftelsen Ålands Fredsinstitut, som för pengarna ska utreda det åländska medlemskapet i EU. Eftersom kostnaden ska delas upp på flera år kommer utredningen att bli en kostnad på €32 000 för tilläggsbudgeten för 2019.

 

Stora IT-kostnader

Landskapsregeringen fortsätter att sänka enorma kostnader i IT. Enligt Sjögren och Perämaa sker detta för att förverkliga det så kallade Digitaliseringsrådets vision, som de kallar Åland 2.0. Totalt €332 000 extra ska läggas på att förändra ÅHS IT-system under 2019, men detta är bara hälften av vad landskapsregeringen planerar att betala.

Sorgebarnet Ålandstrafiken fortsätter att sluka pengar och landskapsregeringen vill omfördela €80 000 för att göra småfix på avdelningens digitala system, som under lång tid kritiserats för att vara föråldrade och oändamålsenliga. Dessutom vill LR ge €20 000 för att göra en översyn över hela Ålandstrafikens verksamhet.

Ett tillägg på €160 000 begärs för Landskapsalarmcentralen. Redan i budgeten för 2019 godkände parlamentet den fullständigt osannolika summan 3,35 miljoner euro i investering för ett system för att ta emot nödsamtal och nödmeddelanden. Nu hävdar landskapsregeringen att systemet redan blivit föråldrat innan det ens tagits i bruk och begär ytterligare €160 000. Totalt påstås kostnaden bli drygt 3,5 miljoner euro.

 

En miljon i bidrag till biogas

Arbete för att bevara ejderstammen blir en extra kostnad på €120 000, som motiveras med att landskapsregeringen vill vara med och betala för en internationell plan för att samordna jakten.

Ålands Musikinstitut ska få €25 000 extra för att täcka löneförhöjningar.

Den största kostnadsposten blir på €1 000 000 för att skattebetalarna ska ge ett investeringsbidrag för att bygga en biogasanläggning.

Ökandet av bidragsberoende bland människorna som bor på Åland gör att LR vill ge €200 000 extra till AMS för att betala mer arbetslöshetsunderstöd. 

Var ålänningarna kan se sig efter resten av pengarna framgår ur detaljmotiveringen till tilläggsbudgeten, där LR föreslår att €16 000 ska sättas på att genomföra tarmcancerscreening på ÅHS för personer mellan 60 och 74 år.