Kategorier
Nyheter

Vanda: Slipper straff efter grov våldtäkt på dagisbarn

Fiendesoldaten Abdigani Wasuge slapp straff och dömdes som oskyldig av Östra Nylands tingsrätt efter att ha våldtagit ett dagisbarn, i en av landets värsta skandaldomar.

KRIGSBROTT  Fiendesoldaten Abdigani Wasuge slapp straff och dömdes som oskyldig av Östra Nylands tingsrätt  efter att ha våldtagit ett dagisbarn, i en av landets värsta skandaldomar.

DOKUMENT
Östra Nylands tingsrätt R 18/3326/766

Enligt åklagaren hade Wasuge sökt upp en femåring på en lekplats och lurat in barnet i skogen, där han beordrade barnet att röra vid hans kön. Wasuge våldtog sedan barnet genom ett fullbordat samlag. Åklagaren yrkade på straff för grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov våldtäkt.

Wasuge erkände handlingarna, men nekade till våldtäkt. Enligt fiendesoldaten hade det femåriga barnet haft frivilligt samlag med honom och inte varit i något hjälplöst tillstånd. Enligt försvaret ska Wasuge vara mentalt efterbliven. Wasuge krävde att det krävda skadeståndet skulle reduceras på grund av hans dåliga ekonomi.

Tingsrätten hade beordrat en sinnesundersökning av Wasuge. Enligt en specialist i kriminalteknisk psykiatri skulle Wasuge vara oskyldig eftersom han inte kunde förstå vad han gjorde eller hade förmåga att reglera sitt beteende på grund av psykisk sjukdom eller allvarlig mental störning.

Tingsrätten höll med psykiatern och bestämde i sin skandaldom att Wasuge döms som oskyldig till sina brott. Tingsrätten gick dessutom med på Wasuges krav på sänkt skadestånd och han ska endast ersätta €11 666 till sitt offer.

Domen har överklagats och inte vunnit laga kraft.