Kategorier
Nyheter

Vart femte företag inom servicebranschen på väg i konkurs inom tre månader

De statliga näringsförbuden och restriktionerna, samt civilbefolkningens ängslan över det kinesiska viruset Covid-19 har resulterat i att så många som 20% av företagen inom servicebranschen är på väg att gå i konkurs inom de närmsta tre månaderna.

Detta framgår ur en enkät gjord av branschorganisationen Palta, som publiceras idag. I augusti var det endast vart nionde företag som rapporterade att de var på väg i konkurs, men nu börjar det bli svårt att hålla samman sömmarna.

– Risken för konkurs är störst i små och medelstora företag, särskilt inom administrativa tjänster och supporttjänster som resebyråer, och inom publicering av information och kommunikation. Inom transport och logistik riskerar särskilt medelstora passagerartransportföretag inom väg- och vattenburna transporter gå i konkurs, säger Lahti Vuori, ekonom på Palta.

 

Vaccin inger inget hopp

Närmare en sjättedel av företagen i branschen tror att ekonomin aldrig kommer att återhämta sig till vad den var före viruset. Fler än var tredje tror ändå att deras verksamhet kommer att återhämta sig till normala nivåer tidigast i slutet av 2021.

  • Förra veckans vaccinnyheter verkar inte ha haft någon större inverkan på företagens uppskattningar för resten av året. Beroende på tillgången på vaccinet kommer krissituationen i företagen att fortsätta i flera månader. För nästa år gjorde dock nyheterna om vaccinet utsikterna lite ljusare, säger Vuori.

Uppsägningarna inom branschen fortsätter också att öka, främst inom administrativa tjänster, supporttjänster och tekniska tjänster.

 

Avgångsvederlag för permitterade kan knäcka firmor

På finsk arbetsmarknad gäller den så kallade ”200-dagars regeln”, vilken innebär att arbetsgivare kan permittera anställda i högst 200 dagar utan att behöva betala någon lön eller avgångsvederlag. Fortsätter permitteringen längre än så tvingas arbetsgivaren börja betala lön igen eller säga upp arbetstagaren och betala avgångsvederlag. För många företag inom servicebranschen börjar slutet av de 200 dagarna komma allt närmre och mer än hälften säger att de kommer att få betalningssvårigheter ifall de tvingas betala avgångsvederlag.

  • Krisen orsakad av koronaepidemin är helt exceptionell, och 200-dagarsregeln bör definitivt tillfälligt ökas till 400 dagar för att bibehålla företagens driftsförhållanden. Detta är också vad mer än 60% av respondenterna i undersökningen vill ha. Inget livskraftigt företag bör tillåtas misslyckas på grund av de svårigheter som regeln orsakar, säger Vuori.

 

Bidragsberoendet tilltar

Företagen faller nu offer för makthavarnas sovjetisering av Finlands ekonomi och 40% uppger att de blivit bidragsberoende och att de statliga bidragen helt avgör om de kan fortsätta finnas eller ej. De kräver bidrag för flera sorters kostnader och att stödperioderna förlängs.

Totalt deltog 160 företagsledare i Paltas enkät. Deltagande företag sysselsätter närmare 25 000 personer och kommer från alla servicebranscher, inklusive logistik, affärstjänster, tekniska tjänster, underhållning och rekreation, administration, support, information och support och annat.