Kategorier
Nyheter

Viking Line vill inte säga om pengar från corona-bidrag går till Kina

Såsom Ålands Nyheter var först med att rapportera för ett par dagar sedan har landskapsregeringen beviljat ett bidrag på totalt €1 000 000 av skattebetalarnas pengar till Viking Line på grund av rederiets akuta likviditetsproblem. Bolaget har lånat åtminstone €5 miljoner euro och bidragsmiljonen från landskapet är ett 20% stöd för detta.

— Viking Line har liksom många andra bolag i resebranschen det ekonomiskt tungt tack vare CoVid19-epidemin. Vi har på kort tid tvingats konstatera att i princip alla intäkter försvunnit emedan en stor del av kostnaderna är kvar. Passagerarvolymerna vek kraftigt ned under mars 2020 och trenden har fortsatt. Passagerarvolymerna  har under senare halvan av våren varit så gott som obefintliga jämfört med motsvarande tid föregående år, säger Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström till Ålands Nyheter.

— Vi upprätthåller för tillfället frakttrafik med fyra av våra fartyg, medan de övriga har lagts upp. Rederiets fartyg och businessmodell är uppbyggd på det sättet att enbart frakttrafik inte täcker de rörliga kostnaderna för att driva fartygen, inte ens efter att bemanningen har sänkts till miniminivå vilket vi nu gör med hjälp av permitteringar både på sjö- och landsidan. Av vår personal på 2900 personer är största delen permitterade. Av dessa bor över 600 på Åland, fortsätter hon.

Viking Lines har byggt sina senaste två fartyg på finska varv, men för Viking Glory har de valt varvet Xiamen Shipbuilding Industry i kommunistiska Kina, där bygget pågår nu. Rederiet vill inte svara på Ålands Nyheters frågor om hur mycket de tvingats låna och huruvida bidragspengar nu kommer att gå till kinesiska varv:

— Den finska regeringen bereder ett statsgarantipaket riktat till rederinäringen för att säkra likviditeten och rederiernas befintliga krediter.  Vi kommer att bli tvungna att ta större lån för att säkra en framtida verksamhet. Av våra fartyg är de flesta betalda. I Kina framskrider arbetet med Viking Glory. Hon levereras nästa år.

Ett bolag som beviljas landskapsregeringens corona-bidrag måste först lämna in en noggrann redogörelse över sin ekonomi och hur undantagstillståndet på grund av viruset skadat verksamheten. Landskapsregeringen vill dock inte lämna ut Viking Lines utredning till Ålands Nyheter, med hänvisning till att det kan skada rederiets affärsrörelse.

Viking Line gick idag ut med ett pressmeddelande om att de hoppas och ser fram emot att kunna återuppta normal trafik till sommarens högsäsong. Boijer-Svahnström är också förväntansfull över att de ska få komma igång igen:

— Vi hoppas nu på att resandet kommer i gång snabbt. Vår verksamhet är cyklisk, sommaren är helt avgörande för hela verksamhetens årsresultat. Vi ser att Finland – Estland trafiken börjar komma i gång. Igår släppte restriktionerna ytterligare. Likaså tror vi på Åland som ett resmål för finländarna i sommar. Sverige är en utmaning.  Det påverkar linjen Helsingfors – Stockholms trafik, säger hon till Ålands Nyheter.

Utav de många åländska bolag som hittills tagit del av landskapsregeringen krisstöd har Viking Line fått det största beloppet. Bolaget är också det första och hittills enda som visat tacksamhet gentemot skattebetalarna för hjälpen:

— Vi lever i osäkra tider, men hoppas på att läget stabiliseras och att vi så snart som möjligt kommer in i ett normalläge. Vi är tacksamma för det stöd vi fått av landskapet. Som Ålands största privata arbetsgivare har detta stöd en stor betydelse för oss.