Jordbruk fick bidrag för solpanel

Byråchef Sölve Högman på landskapets Jordbruksbyrå beviljade igår ett investeringsstöd på €7000 till jordbruksföretaget JBS Söderlund i Saltvik för anskaffning av solpanel. Tjänstemannabeslut 12.4.2018