Kategorier
Nyheter

Förenings EU-bidrag går till styrelsemedlemmarnas egna firmor

Byråchef Susanne Strand på landskapets Näringsavdelning beslöt i onsdags att bevilja drygt €24 600 av skattebetalarnas pengar till Eckerö Båtförening, som leds av styrelseordförande Dan Sundström.

Föreningen tecknade i juli 2017 ett avtal med landskapets fastighetsverk för att arrendera Enskärs fd sjöbevakningsstation under åtminstone 10 års tid, till en kostnad av €1000 per år. Under hösten vände sig föreningen till landskapsregeringen för att kräva sk Leader-bidrag för att på ön anlägga en vandringsled med museum, dusch, förtöjningsbojar och grillhus, i samråd med Ålands museibyrå och Ålands miljöbyrå.

Enligt bidragskravet kommer investeringskostnaderna för projektet att vara €24 730, varav €1720 kommer att användas för att köpa lyktor och ”inkopplingsmaterial” till WC och duschrum från styrelseordförande Sundströms egen firma Dans El och Service. Ytterligare €4430 utav investeringskostnaderna kommer att gå till att köpa VVS-utrustning från styrelsemedlemmen Johan Hilanders firma Hilanders VVS.

Ett Leader-bidrag får täcka högst 60% av ett projekts kostnader och resten måste föreningar finansiera på annat sätt, men finansieringen behöver inte ske i reda pengar utan kan också bestå av frivilligt talkoarbete – som värderas till €15 i timmen. Enligt projektets budget kommer projektet att ”finansieras” med talkoarbete till ett värde av €14 000, motsvarande 34% av den totala kostnaden, bland annat genom att lägga ned 300 arbetstimmar på skyltar som ska komma färdigt tillverkade.

I reda pengar kommer föreningen också själva att finansiera projektet med €2800 som ska komma från medlemsavgifter och lån som skrapas ihop från styrelsens medlemmar.

Bidragskravet förordades i januari i år av Alexandra de HaasLeader Åland och har nu alltså godkänts av Näringsavdelningen. Enligt protokoll från styrelsemöten har Eckerö Båtförening också ambitioner på att kamma hem bidragspengar från PAF, Östersjöfonden, Kulturfonden, Näringsavdelningen och Svenska kulturfonden.

Föreningen har dock tyngts av inre stridigheter och senast för några veckor sedan hotade ordförande Sundström med att anmäla stora delar av styrelsen till övervakande myndighet och ”se till att de aldrig är godkända att sitta i en föreningsstyrelse mera”.

Tjänstemannabeslut 11.4.2018

Konkurrensutsättning av varor och tjänster

Projektbudget

Foto: Fastighetsverket