Tak byggs för att hindra utflyttning från Vargskär

Tjänsteman Leif Franzell på landskapets Näringsavdelning beviljade igår ett förskott på knappt €40 000 av skattebetalarnas pengar till Vargskärs byalag för att bekosta en takomläggning på Vargskärsgården. Utbetalningen utgör 80% utav ett stöd på €50...