Kategorier
Nyheter

Vänsterprofilers möte kostar Ålands skattebetalare €20 000

Om en vecka bjuder bidragsstiftelsen Ålands fredsinstitut, som leds av Centerns lagtingsledamot Roger Nordlund, nordiska vänsterprofiler till en konferens under 5 timmar på Kastelholms slott, som sedan fortsätter på den närliggande krogen Smakbyn. Vänsterprofilernas konferens kommer att kosta åländska skattebetalare €20 000, efter att socialminister Wille Valve (M) i november i fjol beviljade ett bidrag. Nordlunds stiftelse hade ursprungligen krävt €30 000 av skattebetalarnas pengar för mötet.

 

Intensiv kampanj mot Donald Trump

Konferensen kommer att bestå av en diskussion kring temat ”Media, makt och mod – om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet”. Inbjuden är Sveriges generalkonsul i Mariehamn, den moderate politikern och tidigare ledarskribenten på Svenska Dagbladet, Olof Ehrenkrona. Ehrenkrona bedriver på internet samt i traditionella medier en intensiv kampanj mot Förenta staternas president Donald Trump och har framfört åsikten att konservativa människor utav idag är att betrakta som ”stolta idioter, ointellektuella, antiintellektuella och föraktfulla mot seriösa lärda och tänkare.” Generalkonsul Ehrenkrona kallar även konservativa amerikaner för ”oanständiga” och skriver att ”Ingen president i Förenta staternas historia har åstadkommit så lite under sitt första halvår som Trump.”

 

”Finlands folk är egoister”

Bland de inbjudna finns också den finlandssvenska författarinnan och ambassadörsdottern Merete Mazzarella, som för två månader sedan beskrev Finlands folk som ”egoister” och skrev att Finlands folk ”har blod på sina händer” med anledning av konflikter utomlands. Mazzarella gick även till hårt angrepp mot finska migrationsmyndigheter, Finlands regering och president Niinistö med anledning av migrationspolitiken. Författarinnan skrev att id-kontroller vid landsgränser var ”fullständigt oacceptabla”, då de ”i praktiken främst drabbar asylsökande som saknar id-handlingar, till exempel ensamkommande unga afghaner.”

 

Chefredaktörer från vänstertidsskrifter gästar Kastelholm

Från Finland kommer också Janne Wass för att delta i konferensen för €20 000. Wass är chefredaktör på vänstertidsskriften Ny Tid och kritiserade Finlands folks demokratiska vilja för att de inte röstat enligt hans önskan i riksdagsvalet 2015 och frågade sig i en artikel i Svenska Yle: ”Vad är det för fel på de finländska väljarna?”

Anders Mellbourn, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, kommer också att delta i konferensen. Journalisten Mellbourn har i en skrivelse 2015 riktat hot mot de baltiska staterna, som han uppmanar att anamma en svensk invandringspolitik och ersätta sin åldrande befolkning med invandrare ifall de vill fortsätta åtnjuta EUs militära beskydd.

Ekonomiansvarig politiker vägrar svara om kostnader

Från Åland deltar Martha Hannus, tidigare skribent i den svenska vänsterorganisationen Expo och nuvarande ordförande för åländska homosexuella och transvestiters intresseförening Regnbågsfyren, samt Britt Lundberg, lagtingsledamot för Centerpartiet och tidigare president för Nordiska Rådet.

Jonny Andersen (L)

Ålands Nyheter har sökt Ålands fredsinstituts ekonomiansvarige, den liberale politikern Jonny Andersen, för en specifikation av kostnaderna för konferensen, men han har vägrat svara på frågorna. Stiftelsen är ändå bunden att senare redovisa sina kostnader för konferensen inför Ålands landskapsregering.

På bilden: Anders Mellbourn, Britt Lundberg och Martha Hannus i nederkant

Foto av Olof Ehrenkrona: Kristian Pohl/Regeringskansliet