Omfattande korruption med EU-bidrag inom föreningen Ålands Näringsliv Åländsk myndighet ignorerar - eller assisterar - bidragsfusk

I december 2012 godkände landskapsregeringens näringsavdelning ett bidrag på drygt €360 000 av skattebetalarnas pengar till föreningen Ålands Näringsliv, ledd av bankirer. Pengarna kom till hälften från landskapsregeringens budget och till hälften från Europeiska socialfonden och skulle gå till ett projekt som kallades "Välkommen in", som skulle pågå fram till slutet av mars 2017.

För att få de stora summorna i bidrag hade Ålands Näringsliv lovat att projektet skulle ge en "märkbar skillnad i servicenivån på Åland" och lovat att skapa 50 nya arbetsplatser. Näringsavdelningen ansåg att projektet stämde väl överens med syftet i programmet för bidrag från Europeiska socialfonden och godkände en budget på €480 000 till projektet, där LR och EU investerade €360 000 och Ålands Näringsliv själva investerade €115 500. Bidraget utgjorde således 76% av projektets totala kostnader.

I den godkända budgeten hävdade Ålands Näringsliv att de skulle betala totalt €115 500 i löner till projektdeltagarna, vilket var de pengar de själva skulle investera i projektet. Vår granskning visar att Ålands Näringsliv inte alls betalat några löner till projektdeltagarna. Föreningen har inte heller informerat projektdeltagarna om att de räknats som avlönade arbetare.

Förutom att lova att skapa 50 nya arbetsplatser, lovade Ålands Näringsliv också att projektet skulle leda till att 400 ålänningar skulle erhålla en kvalifikation. Varken det första eller det andra löftet har infriats - ifall man inte räknar ett värdelöst kursintyg som en kvalifikation. Istället har hundratals ålänningar som arbetar i huvudsak inom servicebranschen lurats med falska personlighetstester, medan en hög chef på Ålands Näringsliv tagit ut en megalön för projektet och svenska bluffkonsulter fakturerat €240 000.

Premium-artikel


€8 för att läsa Ålands Nyheter i 30 dagar - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in