Ingen rättighet att hålla varmt i eget hem

Snart är det inte längre tillåtet att värma upp sitt hem eller andra fastigheter utan att betala koldioxidskatt till EU - åtminstone om Finlands regering får sin vilja igenom. Statsrådet meddelar att energiminister Kimmo Tiilikainen...