Kategorier
Nyheter

Kräver att skolträffar med homosexuellas förening ska vara frivilliga

Med anledning av att socialminister Wille Valve (M) beviljat knappt €60 000 i bidrag till åländska homosexuella och transvestiters intresseförening Regnbågsfyren för att de ska göra besök i åländska grundskolor har nu Stephan Toivonen (ÅD) lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige där han kräver att dessa möten ska vara frivilliga för barnen.
– I Finland råder det en bred enighet över alla partier om att lämna skolorna fria från politisk påverkan. På Åland gör man precis tvärtom då Regnbågsfyren får PAF-medel för tillträde till våra skolor för att informera eller propagera, skriver Toivonen i sin motion och fortsätter med att anklaga Regnbågsfyren för att ”otvivelaktigt” vara en förening med politiska innehåll och syften.

Tidigare i april gick Regnbågsfyren ut på sociala medier via verksamhetsledare Sofia Enros för att kräva att transsexualism skulle införas i alla åländska grundskolors läroplaner. Enligt föreningen ska vuxna och barn som lider av vanföreställningar kring sin identitet ”korrigeras” genom hormoninjektioner och kirurgiska ingrepp för att stympa deras reproduktiva organ.

– Det är viktigt att låta barn vara barn och att vi håller skolan helt fri från politisk påverkan, fortsätter Toivonen i sin motion och föreslår att elevernas deltagande ska vara frivilligt när Regnbågsfyren besöker skolorna och att föräldrarnas intresse för dessa besök ska undersökas via ”någon form av enkät”.

Motionen remitterades till stadsstyrelsen för behandling.