Kategorier
Nyheter

38-årig man langade alkohol till barn och mordhotade tonåringar – döms till fängelse

MARIEHAMN En man som var 33 år gammal vid brottstillfället döms av Ålands tingsrätt till villkorligt fängelse för grovt alkoholbrott och olaga hot.

Enligt åklagaren hade Sebastian Sjölund under 2016 och 2017 langat alkohol och bjudit alkohol till minderåriga så unga som 13 år gamla på ett hänsynslöst sätt. Sjölund sålde alkohol till ungdomar och höll även fester i sin bostad i Mariehamn, där minderåriga kunnat dricka hans alkohol.

”Brottet är som en helhet bedömt grovt då Sjölund spridit också starka alkoholdrycker till 13-15-åringar, gärningen har pågått en lång tid och Sjölund åtminstone delvis gjort detta i syfte att kunna umgås med de minderåriga som han även gjort fysiska närmanden, med sexuell innebörd, mot. Sjölund har tagit initiativet till att förmedla alkoholen åt de minderåriga”, skrev åklagaren i sitt straffanspråk.

Sjölund stod också åtalad för olaga hot mot två ungdomar, efter att han skickat hot över textmeddelanden och även sökt upp de två ungdomarna för att hota dem personligen.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/246

Förutom detta stod Sjölund också åtalad för värre brott mot en minderårig person, men de åtalen förkastades som otillräckligt bevisade.

Sjölund nekade till alla anklagelser. Han medgav till att någon gång gett en eller ett par burkar cider till en minderårig, men aldrig något mer eller starkare. Gällande hoten medgav han att han skickat meddelandena i fråga, men att det varit till en tredje part och aldrig avsett för de två ungdomar han syftade till i meddelandena. Han nekade också till att meddelandena innehållit hot eller att han hotat ungdomarna.

 

Vågade inte polisanmäla mordhot

Bägge ungdomar var kallade att vittna och den ene berättade att Sjölund hotat att slå ihjäl honom på grund av något rykte. Ungdomen hade inte vågat göra någon polisanmälan om hoten på grund av sin skräck för Sjölund. Den andra ungdomen bekräftade berättelsen och att Sjölund hotat dem till livet. Han hade redan hotat ungdomarna i ett meddelande till en annan person och ville personligen framföra hoten för att understryka att de var allvarligt menade. Hon hade tagit hoten på allvar:

”Hon berättade allt för sin mamma. Före detta hade Sjölund och en annan person hotat henne och ringde flera samtal samma kväll till henne.”

Ungdomen hade lärt känna Sjölund vid 14 års ålder och tillsammans med andra unga fått alkohol av honom. Själva drickandet brukade ske i Sjölunds lägenhet eller i hans bil.

”Det var Sjölund som gav dem alkohol. Pojkar fick oftast betala för sin alkohol, inte tjejer. Sjölund hade ingen orsak att bjuda på alkohol till pojkarna. Hon vet inte om något hände sexuellt men Sjölund var många gånger nära flickorna och kunde smeka dem när han gick förbi. Hon kan inte förklara närmare det hon sagt i förhör om att Sjölund kunde säga opassande saker, ta på en på olika ställen, lägga handen på låret då de körde bil eller hur han rörde dem i svanken”, står det att läsa ur vittnesmålet.

 

Skulle fira att flicka blev ”byxmyndig”

Personer som var yngre än flickan hade också deltagit i Sjölunds fester, där folk ibland blev redlöst berusade. Hon hade fått höra om de allvarligare anklagelserna mot Sjölund och på eget initiativ hjälpt det förmodade brottsoffret till polisen för att få hjälp. Däremot hade flickan svårt att i rättssalen minnas vad hon sagt i förhör. Hon hade fått textmeddelanden med sexuella anspelningar från Sjölund, där han skrev att de skulle fira med ”goda drycker” att hon blivit byxmyndig. Dessa presenterades som bevis i tingsrätten.

 

Sebastian Sjölund
Sebastian Sjölund

 

Målsäganden i det allvarligare brottet berättade att Sjölund brukade bjuda på cider, cigaretter och ibland starksprit. Men minnet svek personen ifråga, som inte kunde minnas dag eller årstid för brottet och inte heller var säker om andra detaljer kring brottet.

”Målsägande ville inte träffa Sjölund ensam efter det som hade hänt. Målsägande tror det hände en gång till och efter den andra gången slutade målsägande gå dit. Målsägande minns inte så mycket. Den första gången minns målsägande klarare än den andra gången som är mer som ett svagt minne.”

Bland bevisen som åklagaren presenterade fanns textmeddelanden som Sjölund skickat till personen, där han bett om ursäkt och förlåtelse. Något specifikt som skulle knyta Sjölund till brottet fanns inte i textmeddelandena, och han menade att han skickat dem angående andra saker.

 

Såg sig som utsatt för smutskastning

Sjölund fick också berätta sin sida av saken i tingsrätten. Han menade att han umgicks med unga personer utan baktankar och för att stötta dem om de mådde dåligt. Bara ett fåtal av de gånger han hade ungdomar på besök hade det funnits alkohol med i bilden.

”De kan ha delat på en cider eller öl, ingen starksprit. Han skulle aldrig bjuda på starksprit till så unga och speciellt inte till tjejer. Ungdomarna kan ha varit salongsberusade i hans bostad. De har inte kommit till honom enbart för alkoholen och han har inte köpt alkohol för att få umgås med yngre personer.”

Enligt Sjölund var anklagelserna mot honom ett försök att hämnas mot honom efter att han sagt upp kontakten med en av de inblandade. ”De har pratat ihop sig och vill smutskasta honom”, menade försvaret.

Sjölund erkände att det var han som skickat textmeddelandena, men nekade till att det var frågan om hot:

”Han var väldigt upprörd över rykten på stan och han skrev meddelandet i aggression. Det var inte meningen att målsägandena skulle se meddelandet. Om han hade velat hota dem hade han skrivit till dem direkt. Det han menade med meddelandet var att de var som döda för honom.”

När han sökt upp dem personligen hade han velat prata om en annan rättegång, utan hot eller aggression.

Angående textmeddelandet om att fira att en flicka blivit ”byxmyndig” sade Sjölund att han ”förstår att det ser tokigt ut”, men att det bara var på skämt.

 

Många vittnen berättade samstämmigt

Ett fjärde vittne berättade att han brukat vara hos Sjölund för att dricka runt 4-5 gånger i månaden. Det rörde sig om allt från cider till hembränt. Han hade varit under 18 år och andra gäster hade varit i åldrarna 13-18. Till vittnet hade Sjölund köpt ut runt 10 lådor öl.

Ett femte vittne berättade att hon sett Sjölund ta emot pengar runt ett dussin gånger för att köpa alkohol.

”Hon har fått alkohol av Sjölund men vet inte hur många gånger. Sjölund har smekt henne över låret då hon satt framme i hans bil. Hon sa ingenting men tyckte det var obekvämt. Hon har sett det hända även mot andra men minns inte vem.”

Ett sjätte vittne berättade liknande som de andra. Hon hade ibland fått alkohol av honom och 8-9 cider när hon fyllde år.

 

Fälldes och friades

Tingsrätten ansåg det utrett på grund av vittnesmålen att Sjölund köpt och bjudit alkohol till minderåriga och att det inte varit frågan om något enstaka tillfälle. Man gav inte mycket för Sjölunds förklaring:

”Sjölund har själv uppgett att han enbart ville hjälpa de unga. Tingsrätten anser att Sjölunds berättelse saknar trovärdighet.”

”Sjölund har även utnyttjat situationen till att närma sig de minderåriga flickorna. Tre vittnen har berättat om att Sjölund på opassande sätt lagt handen på deras lår när de suttit i hans bil och Sjölunds meddelande till målsägande om att de ska fira att hon blivit byxmyndig har en tydlig sexuell anspelning. Sjölunds uppgift om att hans tidigare vänner vill smutskasta honom är enligt rätten inte trovärdigt och får inget stöd i rättegångsmaterialet.”

Tingsrätten ansåg att spridningen av alkohol skett på ett hänsynslöst sätt och dömde Sjölund för grovt alkoholbrott.

Gällande de allvarligare åtalen kunde åklagaren inte presentera tillräckliga bevis för att övertyga tingsrätten, trots att det förmodade offret hade varit trovärdig i sin berättelse.

”Det är normalt för brottsoffer att förtrycka en traumatisk händelse och därmed ha svaga minnesbilder. Det gör det dock mycket svårt för en domstol att ta ställning till vad det var som egentligen hände samt göra en helhetsbedömning av en målsägandes trovärdighet”, skriver tingsrätten.

Det enda egentliga stöd som fanns till målsägandes berättelse var vad personen berättat till andra vittnen, det vill säga hörsägen.

”De vittnen som hörts har dock i sin helhet haft svårt att berätta fritt om händelsen, de vet inte riktigt när de hört talas om händelsen eller vad exakt som hände. Det kan ha sin förklaring i att de alla är unga och att det gått lång tid sedan händelsen. Det gör det dock svårt för rätten att värdera deras berättelser som stödbevis. Det de har sagt i förhör skiljer sig även i flera detaljer från vad målsäganden själv har berättat.”

Gällande hoten från Sjölund mot två målsägande ansåg tingsrätten att det var bevisat bortom allt rimligt tvivel att han hotat dem.

Tomas Sebastian Sjölund, född 1983, dömdes till 8 månaders fängelse för grovt alkoholbrott och olaga hot. Eftersom han anses vara tidigare ostraffad blir fängelsestraffet villkorligt. Inblandade advokater fick dela på några tusen euro från skattebetalarna. Domen har inte vunnit laga kraft.