Kategorier
Nyheter

Insändare: Ris och ros för Ålands budget 2022

Åländsk Demokrati saknar just nu bemanning i plenisalen, så ger vi vår syn på budget 2022 här i stället:

Herr talman!

Denna gång inleds budgeten med en genomgång av regeringen Thörnroos fem punkter för nystart, vilka presenterades i våras. De fick ju inget varmt mottagande och vi från Åländsk Demokrati hade hoppats att de skulle glömmas bort i någon byrålåda.

Men fru Lantrådet valde i stället att vid presskonferensen lyfta fram den havsbaserade vindkraften som ett möjligt ”nytt Paf” för Åland. Vi delar inte hennes syn. Möjligen kan vi sträcka oss till att det kan bli en kassako i klass med Guttorp.

I det inledande avsnittet fanns även de ”sju strategiska utvecklingsmålen” för Åland inbakade (Utvecklings- och hållbarhetsagendan / bärkraft.ax). Vackra ord, men väldigt svåra att kvantifiera och att försöka besvara frågan: Vad fick vi för pengarna?

Sedan kommer den traditionella beskrivningen av budgeten. Vi kan se att underskottet för 2022 förväntas ligga på samma nivå som i budgeten för 2021, vilket i alla fall är betydligt bättre än katastrofåret – coronaåret 2020.

Men vi kan se att skatteintäkterna förväntats öka med 14 miljoner och pengarna från Paf med 5 miljoner.

Vi skall inte heller glömma bort den besparingsplan som presenterades i andra tilläggsbudgeten för 2021. Vi minns alla de långa debatterna om besparingar enligt 2-1-1-1 % eller 1-2-1-1- %. Det skulle ge ökade inbesparingar under fyra år.

Underskottet borde alltså ha minskat betydlig, men vi kan se att antalet årsarbeten minskar med 0,6 tjänster! Det kallas nog ”plus minus noll” på svenska.

Vi debatterad mycket om dessa besparingar. John Holmberg (L) med flera från S-Lib ville använda yxa, medan Åländsk Demokrati, argumenterade för osthyveln då ju coronan gjorde att Ålands ekonomi hamnade på akuten.

Nu verkar minister Roger Höglund (C) helt ha glömt dessa diskussioner och tappat osthyveln och i stället tagit fram den lilla kakspaden för att pytsa lite pengar hit och dit.

Vi från Åländsk demokrati får väl sjunga upp oss och komma med i oppositionens kör så småningom. Vi kan börja träningen i finansutskottet. Kanske lite pengar till skattegränsstöd för småföretagarna?

Inte lär det bli besparingar följande år. 2023 är ett valår. Att regeringen och minister Höglund då skulle söka upp osthyveln igen är väl lika sannolikt som att ministern skulle skänka bort sin Beatles-samling.

Avslutningsvis vill vi ändå ge lite beröm åt minister Höglund för arbetet under det första året.

I det sista anförandet angående budgetförslaget dagarna före jul ifjol sade jag för Åländsk Demokrati:

”Så som jag ser det så är likviditeten, lånen, en mycket viktig uppgift för nästa finansminister, om två veckor och en dag. Att se det som sin uppgift att inte behöva ta lån kan vara en utmaning, att hjälpa detta med kreativitet och inte genom att skära i kostnaderna eller besparingarna.”

Detta har minister Höglund klarat med bravur. Medan olyckskorparna bland S-Libbarna högljutt och populistiskt talade om att LR skulle låna för driften redan i slutet av 2020, så ser vi nu att lånefullmakten i stället krymper och att ett litet lån behövs först kvartal IV 2022.

Detta kommer att leda till att Åland går igenom coronakrisen på ett helt unikt sätt med tanke på upplåning. Att detta sedan inte hjälper upp de stagnerande BNP-siffrorna är baksidan av myntet.

Men det länder minister Höglund till heder, att något lån inte har lyfts så här långt och att storleken på lånefullmakten dessutom krymper.

Tack för ordet herr talman!

Stephan Toivonen 

Åländsk Demokrati 

Medlem i finans- och näringsutskottet