Kategorier
Nyheter

Åbo Akademi får €120 000 av LR för att forska om sjögräs

Totalt €43 000 för 10 månaders arbete kommer en akademiker från Åbo att kosta när han eller hon ska leda forskning på sjögräs, vattenlevande djur, svamp och annat på Husö biologiska station under 2021. Akademikern kommer också att få sig några underhuggare i form av praktikanter under 6 månader och en kock ska också skickas till stationen för att ordna maten under en månads tid.

Detta enligt ett avtal som utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) tecknat med Åbo Akademi, för totalt €120 000. Specifika uppdrag blir att undersöka hur fiskyngel reagerar på småskalig muddring samt att inventera sjögräs. För detta anställs ytterligare tre personer för €30 000 under 4 månader.

Dessutom anställs en karterare för att laga en undervattenskarta och en assistent till karteraren för €20 000 under 2-3 månader.

Pengarna för allt detta kommer från landskapsregeringens casinobolag PAF, samt €10 000 från Fiskeribyrån.