Kategorier
Nyheter

Minister Alfons Röblom erbjuder upp till €300 000 i bidrag till företag som lovar att sluta använda fossila bränslen

Att ”hållbar utveckling” är en fras analog med socialism börjar vara allmänt känt på Åland – och landskapsregeringen gör också sitt bästa för att med sina beslut försöka få folk att förstå det.

Utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) har nu har beslutat att de åländska skattebetalarna ska tvingas betala upp till €300 000 till varje enskilt företag som vinner landskapsregeringens gunst genom att minska sina koldioxidutsläpp eller sin resursanvändning.

Men för att ett företag ska kunna få bidragspengarna måste de också underkasta sig Röbloms politiska ideologi och förbinda sig till att göra hela sin verksamhet fri från fossila bränslen och fossil energi. Det vill säga ingen bensin, ingen diesel, ingen kolkraft.

Rent konkret ges stöd för att byta oljepannor mot fjärrvärme, bioenergi eller direkt el, att installera eluttag för att ladda bilar, att producera biologiska bränslen, för att effektivisera energi- och vattenförbrukning, för att återanvända avfall och slaggprodukter, samt för att ”effektivisera resursanvändning eller minska utsläpp av växthusgaser”.