Kategorier
Nyheter

Ålands hushållningssällskap fick €620 000 i bidrag

Byråchef på jordbruksbyrån Sölve Högman samt byråchef på fiskeribyrån Jenny Eklund-Melander beslöt i fredags att ge €571 400 respektive €50 000 av skattebetalarnas pengar till föreningen Ålands Hushållningssällskap för deras verksamhet, hyror och arrenden under 2015-2020.

Ålands Hushållningssällskap leds av VD Simon Karlsson samt styrelseordförande Bo-Erik Sandell från Ålands trädgårdshall. 

Föreningen tillhandahåller rådgivning för jordbrukare och andra landsbygdsnäringar på Åland och enligt senaste bokslut hade Hushållningssällskapet 2016 intäkter på drygt €900 000, varav knappa €600 000 kom från bidrag och drygt €300 000 från försäljning av tjänster till lantbrukare. Dryga €390 000 av föreningens utgifter 2016 var personalkostnader för deras tio anställda.

Tjänstemannabeslut 26.1.2018

Foto: Ålands hushållningssällskap