Kategorier
Nyheter

Åländska företag, föreningar och bönder mjölkade systemet på €15 miljoner i bidrag 2018

Kategorier
Nyheter

Ålands hushållningssällskap fick €620 000 i bidrag

Byråchef på jordbruksbyrån Sölve Högman samt byråchef på fiskeribyrån Jenny Eklund-Melander beslöt i fredags att ge €571 400 respektive €50 000 av skattebetalarnas pengar till föreningen Ålands Hushållningssällskap för deras verksamhet, hyror och arrenden under 2015-2020. Ålands Hushållningssällskap leds av VD Simon Karlsson samt styrelseordförande Bo-Erik Sandell från Ålands trädgårdshall.  Föreningen tillhandahåller rådgivning för jordbrukare och andra […]

Kategorier
Nyheter

Haga Kungsgård AB fick €34 000 av landskapsregeringen

Byråchef Sölve Högman på landskapsregeringens jordbruksbyrå beslutade i slutet av april att betala ut €26 400 av skattebetalarnas pengar i investeringsstöd till bolaget Haga Kungsgård AB som drivs av bonden Kristoffer Lundberg. Några dagar tidigare fick bolaget ett annat investeringsstöd på €7 675 av tjänstekvinnan Siv Eliasson-Myllykoski på jordbruksbyrån. Under 2015 kunde Haga Kungsgård AB […]

Kategorier
Nyheter

€430 000 till Holmqvists Lantbruksentreprenad för löklager

Byråchef på landskapsregeringens jorbruksbyrå Sölve Högman beslöt i förra veckan att skattebetalarna ska ge €172 000 till Holmqvists Lantbruksentreprenad samt låna ut ytterligare €258 000 till företaget för byggnad av ett löklager. Högman har tidigare gett Holmqvists Lantbruksentreprenad €36 000 i startstöd och ett lån på €80 000. (Bild © User:Colin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0) Tjänstemannabeslut 28.4.2017 Tjänstemannabeslut 16.08.2016