Kategorier
Nyheter

Ålands Omsorgsförbund beviljas bidrag för att utreda KST – igen

Finansminister Mats Perämaa (L) beviljade ett bidrag på drygt €80 000 av skattebetalarnas pengar till Ålands omsorgsförbund, som leds av direktör Jimmy Hellgren, för att fortsätta att förbereda bildandet ett kommunalförbund för kommunernas socialtjänst, kallat KST. Enligt beslutet kommer pengarna att gå till mer pappersarbete med att ta fram avtal, förvaltningsstadga, organisationsmodell, utreda kostnader, gå på möten och inventera lokaler.

Mest pengar – €30 000 – kommer att spenderas på mötesarvoden, resekostnader, studiebesök, ”arbete i personalgrupper” och på att ”påbörja arbetet med processer”. Ytterligare €20 000 ska gå åt till att utreda kostnader. Det är oklart hur mycket det hittills har kostat att utreda kostnaderna för att utreda kostnader.

Ålands omsorgsförbund har redan fått €60 000 i bidrag av LR för att utreda precis samma saker under 2018, men fick till sist inga pengar, då landskapsregeringen var missnöjd med arbetet.