Kategorier
Nyheter

Ålandsbanken slipper åtal och får behålla brottsoffrens pengar i stor bedrägerihärva

I en ny dom från Åbo hovrätt framkommer det att de försvunna pengarna från bedrägerihärvan kring bolaget Cleopatra Shipping fördes över till Ålandsbankens ägo i samråd mellan banken och en av de dömda bedragarna. Nu skärper hovrätten straffet mot en av bedragarna och han döms till ovillkorligt fängelse för grov penningtvätt, samtidigt som Ålandsbanken får behålla brottsoffrens stulna pengar.

Ifjol rapporterade vi om domen mot den åländske affärsmannen Mikael Holm, som av Egentliga Finlands tingsrätt dömdes till villkorligt fängelse för sin roll i enhärva av systematiska bedrägerier tillsammans med Stefan Sjölund och Sari Roiha, där olika bolag svindlades på hundratusentals euro i affärer med järnvägar, fartyg och sjögräs.

DOKUMENT

Åbo hovrätt R 20/424

Holm överklagade tingsrättens fällande dom till Åbo hovrätt och ville frikännas från åtalen för penningtvätt och skadestånden till offren.

Enligt Holm hade han inte varit inblandad i sina affärspartners bolag och kunde inte veta att pengarna därifrån hade kommit från brott. Han hade trott att Sjölunds bolag ACG Lacella OY var ett finansieringsbolag som investerade i Cleopatra Shipping AB och inte förstått att pengarna som kom in till hans bolag var från kriminell verksamhet.

”ACG Lacella Oy:s lagliga företrädare Bror Stefan Sjölund hade ingett ett trovärdigt intryck som professionell investerare och Holm hade inte haft anledning att betvivla de uppgifter hän fått av denne. Holm hade haft grundad anledning att tro att de tre fakturor som hän skickat på Sjölunds begäran hade gällt förhandsbetalningar för virkesfrakt”, hävdade försvaret.

 

Drabbat företag krävde svindlade summor i skadestånd

Ett av de drabbade företagen, Future Systems Grupp AB (tidigare Nordlux Algae International), krävde å sin sida Mikael Holm på €1,5 miljoner för förlorat arbete, €520 000 för förlorad investering, €634 000 i rättegångskostnader och €80 000 i ränta.

Dessutom krävde de att Holm åläggs att betala dem hissnande €5 000 000 i ersättning för att de tvingats lägga ner sitt dotterbolag efter svindleriet.

Holm yrkade på att alla krav från Future Systems Group skulle förkastas och hänvisade till att de redan tecknat ett förlikningsavtal med hans firma MH Shipping AB, där han gick med på att betala dem €205 000.

 

VD-titel skylldes på skrivfel

Mikael Holm
Mikael Holm

Hovrätten hade att gå igenom en stor härva av företag och mer eller mindre äkta konsult-avtal mellan Holm och hans kumpaner Sjölund och Roiha. I slutändan återstod några länsade bankkonton och stora skulder. Centralt i härvan stod företaget Cleopatra Shipping AB, där Holm var styrelseordförande och verkställande direktör. Men enligt Holm hade Cleopatra Shipping inte haft någon VD alls, och det vara bara på grund av ett skrivfel i bokslutet som han stod som VD. Istället menade Holm att Sjölund kontrollerat bolaget:

”Eftersom Holm inte hade känt Sjölund, hade han kontrollerat upp honom och hans bolag ACG Lacella Oy genom alla tillgängliga medel. Han hade sökt i skatte- och handelsregistren samt på Internet, gjort förfrågningar till banken och diskuterat såväl med Grönqvist som med viceordföranden för Rederierna i Finland. Holm hade frågat Sjölund varifrån kapitalet till fartyget och dess förvaltning härstammade varvid Sjölund hade berättat att ACG Lacella Oy som ett finskt investeringsbolag skulle finansiera alla inhemska affärer och att hän inte hade involverat finska banker i sina affärer, eftersom han hade varit framgångsrik internationellt och hade fått finansiering genom sina bolag”, står det att läsa i redogörelsen för Holms försvar.

Huruvida Holm gjort sig skyldig till penningtvätt berodde på ifall han enligt lag borde ha förstått att förhålla sig misstänksam till pengarnas ursprung. De faktorer som borde ha gjort Holm misstänksam, var att han inte varit bekant med Sjölund före de gav sig in i fartygsaffärer tillsammans och den ovanligt stora handpenningen som redaren Christian Grönqvist krävde vid försäljningen av fartyget Cleopatra.

Andra misstänkta faktorer var att leveransdatum av fartyget redan var fastställt före Holm involverades i affären, att Sjölund erbjudit mer än fartygets pris för att köpa det, att Sjölund inte hade pengar för att köpa fartyget och att fartyget inte var registrerat.

Hovrätten ansåg att Holm som van affärsman borde ha fattat misstankar kring pengarna som flödade in på Cleopatra Shippings konto och dömde honom för penningtvätt av oaktsamhet utav €25 000 av totalt €560 000 som stulits och satts in på Cleopatra Shippings konto.

 

Lockade med saftiga lån mot liten avgift

Holm stod också åtalad för grov penningtvätt i sitt andra bolag. Sjölund hade ägnat sig åt bedrägerier där han lovade folk att fixa lån på upp emot $10 0000 000 bara de betalade en liten administrationsavgift på €21 600. Ett av offren betalade avgiften till Holms företag MH Shipping. Strax efter att pengarna var överförda hade Holm fört över hälften till sig själv.

Till sitt försvar berättade Holm att han trott att pengarna var Sjölund som betalade räntor på en skuld på €117 000 till hans bolag. Orsaken att han förde över pengarna till sig själv var för att han lånade från sin firma. Hovrätten trodde inte på berättelsen, men lindrade tingsrättens dom från grov penningtvätt till penningtvätt av normalgraden, eftersom summan inte var så stor.

 

Schema över förskingring
Genom blufföretagen (röda) förskingrades enorma summor.

 

Lurade till sig pengar med förfalskat bankintyg

Det största ärendet var med Future Systems Group, som hade svindlats att betala drygt €100 000 till MH Shipping, som varit nästan tomt dessförinnan. De hade lurats att betala denna ”administrationsavgift” efter att Sjölund lurat företagsledningen att han kunde ordna ett lån på fantasisumman €15 000 000 till dem. De hade också betalat €100 000 till bluffbolaget Saga Partners och €100 000 till Cleopatra Shipping, som även det hade tomt på kontot innan. Totalt förlorade de över €300 000 till svindlarna.

Mikael Holm hade genast fört över €4000 till sig själv och €2000 till Roiha, sedan fört över €100 000 från Cleopatra Shipping till MH Shipping. Därefter förde han över det mesta av pengarna till Rederi AB Tingö för ett fartygsköp. Bankpappret Holm hade skickat till Future Systems Group för att bevisa att €15 000 000 fanns visade sig vara förfalskat och hovrätten hade också mer bevismaterial att gå på:

”Det framgår av textmeddelandekonversation mellan Holm och Sjölund att de hade planerat upprättande av fakturor och spekulerat i snabba penningströmmar, informerat varandra om inkomna betalningar, fattat beslut om penningöverföringar mellan olika företag och diskuterat köpet av fartyget Tingö. Sjölund hade 18.5.2015 informerat Holm att betalning hade kommit till Saga Partners Oy:s konto och förhört sig om huruvida pengarna ska betalas till MH Shipping Ab:s konto eller Cleopatra Shipping Ab:s konto. Holm hade i detta skede ansett att överföringar till Cleopatra Shipping Ab:s konto inte mera var riskfritt, eftersom kontot kunde frysas. Holms behov av finansiering framgår tydligt efter att han hade köpt fartyget Tingö. Vidare framgår det att fartyget Cleopatra skulle säljas på auktion i juni 2015”, står det i domen.

Efter att Future Systems Group förstått att de blivit blåsta hade de jagat efter Sjölund och Holm och till sist fått tillbaka €68 000 av de stulna pengarna från Holm.

 

Ålandsbanken fick offrens pengar som ”skadestånd”

Holm hade känt fadern till en av huvudägarna i Future System Groups och på så vis nästlat sig in och fått förtroende. Till fadern hade Holm talat om Sjölund som en investerare och samarbetspartner. Men han menade hade inte känt till att bankpappret var förfalskat före han konfronterades med det.

De stulna pengarna från Future Systems Group hade Holm kanaliserat till Ålandsbanken genom att de kom överens om att han skulle betala dem som ett ”skadestånd” i en märklig affär. Trots det har inga misstankar väckts mot banken.

”Det är ostridigt att Holm hade råkat i ekonomiska svårigheter då han inom ramen för MH Shipping Ab hade förbundit sig att köpa fartyget Tingö som det saknades finansiering för. Holm hade ingått ett förlikningsavtal och en stor del Future Systems Group Ab:s pengar hade använts till att betala skadestånd till banken och rederiet Tingö i enlighet med förlikningsavtalet.”

En av bolagsmännen på Future Systems Group förklarade hur de blivit blåsta:

”X har berättat att före Y i maj 2015 av Holm hade försökt ta reda på Sjölunds bakgrund hade Future Systems Group Ab 12.5.2015 avtalat med Sjölund om ett lån på 15 miljoner euro som skulle betalas ut efter att Future Systems Group hade betalat en handläggningsavgift. Den 13 maj 2015 hade Future Systems Group fått totalt fem fakturor. Fakturorna hade varit tillställda av olika bolag men annars hade de varit identiska. Sjölund hade förklarat att han ägde över 300 bolag och att han genom dessa bolag skulle ordna lånet till Future Systems Group Ab.”

Hovrätten ansåg det ostridigt att Holm förfarit bedrägligt i samråd med Sjölund och gjort sig skyldig till medhjälp till grovt bedrägeri. Huruvida han också kunde dömas för grov penningtvätt för samma gärningar var en knivigare fråga, men hovrätten ansåg att han också var skyldig till det brottet, då han tillägnat sig €200 000.

De enorma skadeståndskraven och ersättningskraven från Future Systems Group förkastades däremot som ogrundade och ostyrkta. De ska istället få €236 000 av Holm.

Således dömde Åbo Hovrätt Mikael Karl-Johan Holm för penningtvätt av oaktsamhet, grov penningtvätt, penningtvätt och för medhjälp till grovt bedrägeri och skärper tingsrättens villkorliga dom till 2 år och 1 månads ovillkorligt fängelse.

Han ska också tillsammans med Sjölund ersätta en privatperson som de blåste med €11800, såsom i tingsrättens tidigare dom.