Kategorier
Nyheter

Åländsk affärsman dömdes för grov penningtvätt i storsvindel med sjögräs

Den åländske affärsmannen Mikael Holm dömdes av Egentliga Finlands tingsrätt till knappt två års fängelse efter att ha tvättat pengar åt sina två kumpaner i en härva där företag svindlades på miljonbelopp för affärer med järnvägar, skepp och sjögräs.

Enligt åklagaren hade Holm genom rederiet Cleopatra Shipping, där han var styrelseordförande, tvättat pengar som Stefan Sjölund och Sari Roiha förvärvat genom kriminalitet. Företaget Komsor OY hade lurats på €1 230 000 av bedragarna, som de betalat till deras företag ACG Lacella. Därifrån hade €526 000 förts över till Cleopatra Shipping. De stulna pengarna hade använts för att köpa fartyget Cleopatra.

 

Sjögräs var en bluff

DOKUMENT

Egentliga Finlands tingsrätt R 17/2275

Åklagaren anklagade också Holm för att tillsammans med tidigare dömda Roiha ha begått grov penningtvätt, genom att ta emot pengar som lurats från bolaget Nordlux Algae International. Bolaget hade lurats att betala in €100 000 till Cleopatra Shipping, varav €80 000 direkt stulits till MH Shippings konto. Bolaget hade också lurats att betala in €100 000 på MH Shippings konto, varav Roiha och Holm hade tagit pengar därifrån. Ytterligare €100 000 hade betalats in till Saga Partners konto, som direkt stals till MH Shippings konto och sedan försvann till ett annat bolag. Mikael Holm var hela tiden ordförande för MH Shipping och Cleopatra Shipping, med dispositionsrätt över firmornas konton.

Åklagaren anklagade också Mikael Holm för att ha genomfört en tredje grov penningtvätt, genom att ha plundrat €12 000 som en privatperson hade betalat in till MH Shippings konto.

Nordlux krävde Mikael Holm, samt hans två tidigare dömda kumpaner på totalt 3 miljoner euro i ersättning för pengar de blivit lurade på, inklusive räntor, rättegångskostnader, andra omkostnader och utebliven sjögräsvinst. Åklagaren krävde å sin sida att Holm skulle beläggas med näringsförbud.

 

Brådskande skeppsaffärer

Holm nekade till anklagelserna om penningtvätt och hävdade att han inte känt till att pengarna som betalats in på MH Shippings konto hade förvärvats genom brott. Han hade trott att pengarna varit en betalning av en skuld som Sjölund hade till bolaget. Enligt Holm hade han skyndsamt bildat ett rederi på Åland efter att han blivit kontaktad av redaren som skulle sälja fartyget Cleopatra till Sjölund. Han visste inget om var pengarna hade kommit ifrån. Pengarna som hade tagits från kontot hade varit löner och ”management”.

Han bestred också det andra åtalet om penningtvätt och hävdade att han också blivit lurad av Sjölund. MH Shipping skulle köpa fartyget M/S Tingö och ingick ett köpeavtal med Ålandsbanken, med ett finansieringslöfte på €400 000 från Sjölund. Några pengar från Sjölund dök aldrig upp och MH Shipping tvingades ingå ett förlikningsavtal med Ålandsbanken. Holm menade att han och Sjölund var på gång med ett stort avtal för virkestransport från Lettland till Sverige och Holm hade trott att pengarna kommit genom detta kontrakt. Holm hävdade också att Sjölund förfalskat ett avtal mellan MH Shipping och Nordlux, fast Sjölund inte haft rätt till det. Holm hade därefter uppgjort ett förlikningsavtal med Nordlux och betalat tillbaka €80 000.

Gällande de €12 000 som plundrats av en privatperson bestred Holm också åtalet. Han hävdade att han inte känt till något om historian. Han nekade också till det fjärde åtalet om grovt bedrägeri och menade att han inte känt till något avtal med Nordlux. Holm hade också kontrollerat Sjölunds bakgrund utan att ha hittat några konstigheter.

 

Vräkte runt i splitterny Mercedes

Holm berättade att Sjölund hade kommit åkandes i en splitterny Mercedes den första gången de träffades och att de sedan åkt tillsammans för att göra affärer. Fartygssäljaren vittnade om att Sjölund varit ”otroligt insatt och övertygande”. Rätten hade frågat Holm om varför han alls satt i Cleopatra Shippings styrelse och han berättade att han gjorde det för att hjälpa Sjölund ”söka tillbaka skatter” och skaffa en utländsk besättning till fartyget. Det var Holms idé att fartyget skulle vara registrerat på Åland. Vid ett senare tillfälle skulle fartyget delas upp på fyra ägare.

Enligt Holm var kostnaden för hans bolag €114 000 per år för att ha hand om fartyget. Rätten frågade Holm ifall det fanns några papper som visade grunderna för kontotransaktionerna, han svarade att han bett om sådana, men aldrig fått några. Holm medgav att han tagit ut €10 000 från företagets konto, som han gett till Sjölund.

Tingsrätten ansåg det inte märkligt att Holm bildat bolaget Cleopatra Shipping eller suttit med i styrelsen, då han tidigare sysslat med fartygsaffärer. Däremot borde han som erfaren affärsman ha förstått att det inte var någon vanlig företagsverksamhet när pengarna sattes in på bolagets konto utan några verifikat eller garantier. Även om affären ansågs brådskande då den genomfördes, borde han åtminstone senare ha förstått att något var skumt med att inga verifikat uppvisats. Han hade tillgångar till alla handlingar och kontoutdrag inom bolaget. Holm dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

 

Schema över förskingring
Genom blufföretag (röda) förskingrades enorma summor.

 

Förfalskade dokument

Angående tvätten av pengar som lurats av bolaget Nordlux konstaterade tingsrätten att Holm haft dispositionsrätt till MH Shipping och Cleopatra Shippings konton. Nordlux hade lurats av bedragarna att tro att de skulle få låna 15 miljoner euro för att investera i sjögräs. Några 15 miljoner hade aldrig funnits, men Nordlux hade betalat €100 000 var till Holm, Sjölund och Roiha i kostnader för att ställa ut lånet. Pengarna hade gått in till bland annat MH Shippings konto och Holm hade varit den som i huvudsak gjort transaktionerna. Holm berättade att han upprättat fakturorna på €100 000 till Nordlux, men hävdade att han trott att pengarna var för virkeskommissioner.

Rätten frågade hur Holm hade kunnat göra upp fakturor på €100 000 utan att alls veta vad orsaken till fakturan var. Holm svarade att han trodde det rörde sig om virkeskommissioner. Ur de skriftliga bevisen framgick det tydligt att det inte var frågan om någon kommission, utan om ett lånearrangemang, närmare bestämt provisionsräkning för krediter. Tingsrätten ansåg inte att Holms berättelse om fakturorna var trovärdig. Fartyget Cleopatra låg på dock och inga virkestransporter var därför aktuella.

Som bevis presenterades också ett förfalskat ”Proof of Funds” som Holm skickat till Nordlux VD. Enligt tingsrätten kunde den enda orsaken till detta vara för att vilseleda företaget. Holm hade också uttryckligen uppgett att hans bolag MH Shipping hade pengarna på kontot som Nordlux skulle låna. Efter att bedrägeriet upptäckts hade Holm tecknat ett förlikningsavtal med Nordlux och bekräftat att MH Shipping hade €93 000 på kontot som skulle till Nordlux. Detta var också en bluff, eftersom pengarna gått till att köpa fartyget Cleopatra. Tingsrätten konstaterade att Holm varit medveten om pengarnas förvärv genom kriminalitet och att han agerat planmässigt i sin grova penningtvätt. Åtalet om grovt bedrägeri förkastades däremot, då det inte var bevisat att Holm skulle ha känt till det falska låneavtalet på 15 miljoner euro som Sjölund gjort med Nordlux

 

Privatperson blev svindlad

Gällande åtalet om tvätt av pengar som lurats av en privatperson konstaterade tingsrätten att privatpersonen betalat in drygt €20 000 på MH Shippings konto och att Holm därefter flyttat över €5000 till Sjölunds konto och €12 000 till sitt eget konto. Brottsoffret berättade att han fått kontakt med Sjölund via en affärskollega och förhandlat om ett lån. Han hade betalat handpenningen men aldrig fått sitt lån. Sjölund hade slutat svara på kontaktförsök och offret hade kontaktat Holm, som inte verkat överraskad. Holm berättade för offret att Sjölund höll på med lån och kunde arrangera sådant. Rätten frågade om Holm hade känt till låneavtalet och Holm berättade att han trodde att Sjölund var en riskkapitalist. Han menade att överföringen av pengarna inte haft något att göra med privatpersonens inbetalning, utan varit lönebetalningar till de som arbetade med Cleopatra. Några verifikat som visade på detta fanns däremot inte. Tingsrätten menade att Holm som erfaren affärsman inte kunde säga att han inte visste var pengarna kom ifrån, utan att han borde ha tagit reda på det som beslutsinnehavare för MH Shipping. Han dömdes för grov penningtvätt.

Mikael Karl-Johan Holm född 1965, dömdes till 1 år och 11 månaders fängelse för penningtvätt av oaktsamhet samt två fall av grov penningtvätt. Hans straff gjordes villkorligt eftersom han i någon grad försökt reda ut penningtransaktionerna och saknar tidigare straffregisteranteckningar. Han ska betala tillsammans med Sjölund och Roiha betala €236 000 samt ränta till Nordlux, samt betala deras advokater €27 000. Han får också näringsförbud i 4 år. Domen har inte vunnit laga kraft.