Åländsk tidning sprider falska uppgifter om dödlig sjukdom Journalist publicerade falsk statistik över avlidna

Skriva

Logga in