Kategorier
Nyheter

Åländska bönder ska inte få ge boskap elchocker från omloppsbana

Ska åländska bönder få ge sina djur elchocker som administreras genom signaler från satelliter i omloppsbana? Den frågan har Ålands Hälso- och Miljöskyddsmyndighet (ÅMHM) ställt sig och begärt landskapsregeringen klargöra.

Ålands Nyheter rapporterade ifjol att föreningen Ålands Hushållningssällskap getts €36 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag för att utreda ifall bönder som är för bekväma av sig för att sätta upp stängsel istället kunde använda halsband som ger elstötar på signal från GPS-satelliter, för att hålla sitt boskap i schack.

Nu har man istället gjort en helvändning och utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) meddelar att landskapsregeringen vill se sådana fasoner förbjudas. Han skriver att elektriska stötar ger djuren akut stressrespons, samt risk för smärta, aversion och kronisk stress.

”Denna teknik utsätter djur för en miljö med låg förutsägbarhet och kontrollerbarhet, vilket kan leda till ångest, stress och beteendestörningar. Under den inledande fasen av träningen vet djuren inte vad ljudsignalen betyder och kan därför inte undvika att få de elektriska stötarna. Eftersom det virtuella stängslet inte är synligt kan det dessutom vara svårare för djuret att lära sig eftersom det inte finns några visuella ledtrådar för att vägleda dem”, detaljerar minister Röblom.

Enligt honom och landskapsregeringens bedömning ska de här ”virtuella stängslen” vara förbjudna enligt djurskyddslagen och paragrafer om onödigt lidande.