Kategorier
Nyheter

Alfons Röblom delade ut €600 000 i vinster under casinoextravaganza

Utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) höll igår en casinoextravaganza, där han delade ut sammanlagt €600 000 av landskapsregeringens inkomster från hasardspel.

Jackpotten på hela €176 000 gav Röblom till Ålands Natur & Miljö. Föreningen leddes tidigare av Röbloms partikollega Simon Holmström, före han gav sig in i politiken. Utav vinstpengarna ska föreningen använda €138 000 till sin ordinarie verksamhet, som består i diverse ideologisk propagandaverksamhet för att omforma identiteten hos den åländska civilbefolkningen. De återstående €38 000 ska föreningen använda för att i huvudsak betala lönen för en projektledare som ska få ålänningarna att frivilligt gå och plocka skräp, samt lönen för en annan projektledare som ska försöka övertyga ålänningarna att släppa ut hälften mindre koldioxid.

Andrapris på €110 000 gav Röblom till landskapsregeringens egen ideologiska organisation bärkraft.ax, som samlar likasinnade och slipade affärsmän för att med ett vänsterevangelistiskt budskap fånga in andligt sårbara människor. Organisationen ska använda hasardpengarna för att bedriva kampanjer gentemot den åländska civilbefolkningen för att åstadkomma ”beteendeförädnringar”. Bärkraft.ax publicerade ifjol en bisarr predikan av organisationens huvudsekreterare Micke Larsson, där han bland annat lovade att en ”utopi” ska förverkligas på Åland.

Se landskapsregeringens bisarra predikan:

 

 

Husö Biologiska station och Åbo Akademi kom också på andraplats och fick €110 000 av Röblom. Pengarna ska användas för den ordinarie verksamheten.

Föreningen Natur & Miljö hade känt vittringen av åländska hasardpengar ända till Helsingfors och krävde att få €75 000. Röblom gav dem €63 000 och pengarna ska föreningen använda för att driva ”naturskolor” på daghem och lågstadieskolor. För ca €300 per dag kan skolorna få besök av ”miljöfostrande” specialister som ”Gunnar Gråsugga”, ”Boris Bofink” eller ”Kurre Ekorre”.

Anders Wiklöfs Östersjöfond fick €10 000 av Röblom som belöning för löftet om att ”stöda landskapsregeringens arbete för ett hållbart Åland, arbetet för våra vattendrag och Östersjön och för att synliggöra Åland i dessa frågor för hela regionen.”

Ålands Djurskyddsförening fick €7000 för sin löpande verksamhet med utfodring, veterinärskostnader och annat för omhändertagna djur. Föreningen har 560 medlemmar och stora penningtillgångar.

Föreningen Ekologiska odlarna på Åland fick €8000 för sin löpande verksamhet med rådgivning till odlare och föreläsningar för allmänheten och politiker.

Föreningen Ålandsfåret fick €7000 för att bevara den genetiska mångfalden i rasen ålandsfår, som är en av de mest ursprungliga nordiska raserna. Dessutom fick föreningen €5000 för att göra ett nytt avelsregister, samt för att utreda tacklinjer och bagglinjer.

Ålands fågelskyddsförening fick €15 000 för sin löpande verksamhet med att propagera för fågelskådning bland den åländska allmogen, skåda fåglar på Signilskär och Lågskär, underhålla sina ”fågelstationer” och framför allt transportera fågelskådare till Lågskär.

Nåtö biologiska station fick €36 000 för att forska om ”terrestriska miljöer på Åland”, vilket är fikonspråk för torra land. Bland annat ska fiskgjusar, vattensalamandrar och mindre strandpipare inventeras under 2-3 månader av tre anställda.

Flyktingföreningen Emmaus är en av Ålands ivrigaste bidragssökare och har under senare år inkasserat miljontals euro genom att delta i alla sorters extravaganzer och andra utdelningar av offentliga medel. Röblom ville inte bryta trenden och gav €45 000 till den politikerledda föreningen för att odla i Mariehamn, använda skräpfisk i sin bidragsberoende restaurang, samt de klassiska inkomstkällorna för åländsk vänster: ”kommunikation”, ”workshops” och ”informationsmaterial”.

Katthjälpen på Åland krävde drygt €55 000 av hasardpengarna, men Röblom lät dem få nöja sig med €9000 för sin verksamhet.