Kategorier
Nyheter

ÅDA skyller havererad internetröstning på tidsbrist och semesterledigt

Rapporten om den havererade internetröstningen för lagtingsvalet 2019 har nyligen offentliggjorts av landskapsregeringens dunkla IT-firma ÅDA.

Internetröstningen ställdes in i sista minut av den tidigare landskapsregeringen Sjögren. Den regeringen hemlighöll allvarliga brister i projektet långt efter att bristerna borde ha varit åtgärdade och bröt på så vis uppsåtligen mot den vallag som de själva stiftat.

I ÅDAs rapport detaljeras kostnaderna för försöket med internetröstning, som landade på totalt €120 000 av skattebetalarnas pengar. Utav de pengarna har €54 000 gått till företaget Scytl, som anlitades för att ta fram systemet. Ytterligare €27 0000 har gått till firman Nixu för att testa systemet, €10 000 till Deductive Labs för upphandling och pappersarbete, samt över €27 000 till ÅDA själva för att leda det misslyckade projektet.

ÅDA skyller i sin rapport på att de hade för lite tid på sig för projektet eftersom vallagen dröjde med att färdigställas, men i rapporten har de skrivit ett felaktigt datum för när vallagen utfärdades. Enligt rapporten hade styrgruppen för internetröstningen den 11.6.2019 levererat sin rekommendation till landskapsregeringen om att fortsätta med projektet, trots bristerna. Säkerhetstesterna för systemet började enligt rapporten planeras först i augusti, fast vallagen är tydlig med att dessa skulle ha varit klara senast i juni. ÅDA rekommenderar att de i framtiden ska få minst ett år på sig att förbereda internetröstning.

Landskapsregeringens förvaltningschef har krävt att ÅDAs styrgrupp svarar på varför de fortsatte med projektet efter deadline, trots att deras egen tidsplan inte gav något utrymme för förseningar. Enligt styrgruppen var förseningarna i juni ”inte särskilt oroväckande” och de skriver också att ingen kunde ha förutsett att Befolkningsregistercentralen hade mindre personal på grund av sommarsemestrar. Genomgående i rapporten skylls fördröjningar på BRCs semesterstopp under juli.

Förvaltningschefen krävde också svar på varför man inte avbröt projektet den 13 eller 20 augusti, då det förelåg säkerhetsbrister. I styrgruppens svar står det att de bristerna var ”tämligen okomplicerade” att lösa.

Vice lantråd Harry Jansson (C) säger idag i en intervju med Ålands Radio att det nu är upp till den nya landskapsregeringen att avgöra ifall det ska göras ett nytt försök med internetröstning till nästa lagtingsval eller om vallagen ska ändras för att avskaffa internetröstning.