Kategorier
Nyheter

AMS satsar €700 000 på svenska för invandrare under 2020

AMS ska satsa totalt €700 000 av skattebetalarnas pengar på svenskakurser för invandrare, samt personer utan tillräcklig skolgång. Detta beslöt näringsminister Fredrik Karlström (M) igår. 

Förutom det ska €1 000 000 satsas på andra sysselsättningsfrämjande åtgärder, varav en del upphandlats av tredje part. Flyktingföreningen Emmaus kommer att få en okänd summa för att sysselsätta upp till 15 vuxna långtidsarbetslösa. En okänd summa betalas också till föreningen Ung Resurs, som ska hjälpa 16-24-åringar att brådskande få jobb eller studieplats, samt till ”Ungdomshuset Boost”.

 

AMS budget för 2020

 

Enligt budgeten för 2020 ska AMS få €7,3 miljoner av skattebetalarnas pengar för sin verksamhet, varav €4,7 miljoner går till bidrag för arbetslösa. Den övriga verksamheten kostar €1,65 miljoner euro per år och går i huvudsak till personalkostnader. Bland kostnaderna för sysselsättning och arbetslöshetsunderstöd har de åländska politikerna smugit in en kostnad för att skicka två personer som har vunnit särskild gunst på praktik till den korrupta staden Bryssel.