Kategorier
Nyheter

Gäng av utländska fiendesoldater begår allt fler våldsdåd i Helsingfors-området

De utländska fiendesoldater som tagits in till Finland av landets politiker i syfte att underminera finländarnas säkerhet, har nu framgångsrikt bildat gatugäng och på senare tid blivit allt djärvare i sina angrepp i städerna. I torsdags togs frågan upp i riksdagen av Samlingspartiets Kari Tolvanen, som under en frågestund krävde svar från regeringen om varför staten låter […]

Kategorier
Nyheter

AMS ska satsa på att locka utländsk arbetskraft när ålänningarna inte duger för arbetsgivare

När de löner och de arbetsvillkor som erbjuds i vissa branscher inte lockar unga ålänningar är lösningen inte att höja lönerna, förbättra arbetsvillkoren eller träna den egna arbetskraften enligt den fria marknadens principer. Sådant kostar pengar, och de pengarna behövs mer för att betala skatter till politiker och räntor till bankirer. DOKUMENT AMS verksamhetsplan 2022 […]

Kategorier
Nyheter

Invandrare får ingå ”äktenskap” över telefon och videochat för att ta in fler anhöriga till Finland

DOKUMENT HFD 1871:2020 HFD 2594:2020En pakistanier som tagit sig till Finland kunde hjälpa fler pakistanier få uppehållstillstånd genom att ingå ett falskt äktenskap över telefon och på så vis ta dem till Finland som anhöriga. Efter att migrationsverket satt stopp för bluffen skred istället aktivistdomare från Högsta Förvaltningsdomstolen in för att tolka lagen till invandrarnas […]

Kategorier
Nyheter

Socialdemokraternas förslag att ta fler flyktingar till Finström röstades ner i fullmäktige

Finströms kommunfullmäktige behandlade under förra veckan kommunstyrelsens förslag att inte ta emot kvotflyktingar. Detta efter att finska staten och landskapsregeringen skickat en begäran om detta till de åländska kommunerna. Enligt kommunstyrelsen har Finström en ”synnerligen ansträngd ekonomi” på grund av de minskade bidragen från landskapsandelarna och dessutom står de inför vad de kallar ”organisatoriska utmaningar”. […]

Kategorier
Nyheter

Finströms politiker positiva till flyktingmottagning – bara flyktingarna inte kommer till Finström

DOKUMENT Kommunstyrelsens protokoll 8.12.2021 Finströms kommun tackar nej till en begäran från finska staten och landskapsregeringen om att ta emot kvotflyktingar. Enligt kommunstyrelsen har Finströms kommun ”en synnerligen ansträngd ekonomi” på grund av minskade intäkter från skattebetalarna, och kan därför inte ta emot de utländska asylanterna. Så sent som 2018 var det annat ljud i […]

Kategorier
Nyheter

Kökar säger nej till invandrare från Afghanistan

DOKUMENT Kommunstyrelsen 1.12.2021 Kökar kommun säger nej tack till den finska statens och landskapsregeringens begäran om att ta emot invandrare från Afghanistan. Beslutet togs under det senaste kommunstyrelsemötet 1 december. Enligt fullmäktige har den lilla skärgårdskommunen bostadsbrist och kan inte heller erbjuda det stöd och den hjälp som invandrarna kommer att kräva. Orsaken till begäran […]

Kategorier
Nyheter

Präst kräver att Föglö tar emot invandrare från Afghanistan

DOKUMENT Flyktingmottagning initiativ Prästen Jan-Erik Karlström, tidigare anställd inom organisationen Evangelisk-Lutheranska kyrkan, kräver i en motion han skickat till kommunstyrelsen i Föglö att kommunen tar in invandrare från Islamska republiken Afghanistan. Karlström kräver i sin skrivelse att kommunen ordnar för ”en flyktingfamilj” från landet i Centralasien att invandra till Föglö – och det i brådskande ordning. […]

Kategorier
Nyheter

Föglö kommun säger nej till invandring från Afghanistan

DOKUMENT Kommunstyrelsens protokoll 23.11.2021 Skärgårdskommunen Föglö säger nej till förslaget från finska NTM-centralerna och landskapsregeringen om att ta börja ta in invandrare från Afghanistan som sägs vara flyktingar. Enligt kommunstyrelsen finns det varken personella resurser eller ekonomi för att ta in dessa invandrare och organisera en flyktingmottagning. Istället menar man att flyktingmottagning är något som […]

Kategorier
Nyheter

Färre än 1000 nya asylsökare har kommit till Finland hittills i år

Mindre än 1000 nya asylsökare har kommit till Finland hittills i år, vilket leder till förvåning hos Migrationsverkets chefer. Ifjol var antalet nya asylsökare drygt 1100, vilket också det var en minskning från tidigare. Reserestriktioner beroende på viruset covid-19 kan vara en av förklaringarna. Samtidigt tågar arabiska styrkor i härer bestående av tusentals män genom […]

Kategorier
Nyheter

Din åsikt: Inrikesministeriet vill veta vilken invandringspolitik du tycker att Finland ska ha

NOTIS Hurudan migrationspolitik behöver Finland? Det är frågan som inrikesministeriet ställer till alla invånare som är intresserade av att svara, via hemsidan Dinåsikt, som drivs av justitieministeriet För att kunna svara i enkäten behöver man först registrera sig på sidan och logga in. Det är alltså frågan om en regelrätt åsiktsregistrering. Hittills har endast 79 personer […]

Kategorier
Nyheter

Avskaffat försörjningskrav ska möjliggöra massinvandring från Irak, Afghanistan, Somalia till Finland

Landets socialistiska regering Sanna Marin vill med ett nytt lagförslag underlätta ökad invandring till Finland genom att ta låta asylinvandrare ta in sina släktingar till Finland utan några som helst krav på att de ska kunna försörja sig. Lagförslaget skulle i första hand gynna en ökning i invandringen från Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien, då […]

Kategorier
Nyheter

Socialdemokraterna lanserar kampanj för att kräva asylinvandrare till Åland

Kategorier
Nyheter

Centertopp uttalade sig kritiskt om asylsökare – nu utreds han för brott som inte finns

Polisen i Österbotten meddelar att de avser att utreda ledaren för Centerns riksdagsgrupp Juha Pylväs för att han uttalat sig kritiskt mot de asylinvandrare som kommer till Finland med avsikt att utnyttja välfärdssystemen.

Kategorier
Nyheter

Stort motstånd bland ålänningarna mot påtvingad invandring från Afghanistan

Direkt efter att USA lämnade Afghanistan och Talibanerna tog makten i landet inledde åländska journalister och politiker en kampanj för att få afghanska invandrare till Åland. I media höjs i första hand argument över de stora bidragssummorna som kommunerna sägs kunna få av den finska staten för att föra in afghanerna till Åland, men aktivisterna […]

Kategorier
Nyheter

Migrationsverket stänger förläggningar på grund av minskat asyltryck – 700 platser tas bort

Corona-pandemin har slagit hårt emot affärerna även för de internationella människohandlare som har i uppdrag att förse europeiska makthavare med asylinvandrare från Mellanöstern och andra regioner. Men trots nedgången i kommersen kunde åtminstone 1275 asylsökare föras in i Finland under fjolåret. Migrationsverket meddelar idag att asylinvandringen även under 2021 ser ut att bli förhållandevis låg […]

Kategorier
Nyheter

Så ser Åland ut i regeringens nya propagandafilmer – som ingen vill se

Fyra år efter att EUs asylfond godkände dåvarande ministern Nina Fellmans (S) krav på €287 000 i bidrag för invandringsprojektet ”En säker hamn” börjar projektet bära frukt. I en serie propagandafilmer som nyligen publicerats av landskapsregeringen får nyinflyttade lära sig hur man gör för att sova, för att äta och vad en förkylning är för […]

Kategorier
Nyheter

Enhälligt lagting bestämde att Åland ska välkomna utländska barnsoldater för rehabilitering

Efter intensiva debatter fyllda av både äkta och kanske också falska känslor har lagtinget idag bestämt att Åland ska välkomna utländska ex-soldater för rehabilitering – så länge de är minderåriga. Rent juridiskt rör det sig om en paragraf tillhörande FNs barnkonvention som tidigare inte ansetts tillhöra Ålands behörighet, men som landskapsregeringen krävt att Finland låter […]

Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen satsar på illegala invandrare i nytt integrationsprogram – siktet inställt på bidrag från EU

29.1.2021: En mening i ingressen har rättats till och förtydligats. Bidragspengar till föreningar som ordnar projekt för illegala invandrare, gratis inträde till åländska museer ifall du kan bevisa att ditt ursprung är utanför Norden och PAF-stöd som betalas ut till invandrarfamiljer via föreningar. Detta är några av nyheterna i landskapsregeringens nya integrationsprogram, som har tagits […]

Kategorier
Nyheter

UNICEF: Konventionen för barnsoldater gäller endast tills de fyllt 18

Debatten har gått het i lagtinget och fortsätter att gå het om huruvida Åland ska godkänna en viss paragraf i ett protokoll tillhörande FNs barnkonvention. Paragrafen handlar om att barnsoldater och andra minderåriga som deltagit i väpnade konflikter ska ges rätt till fysisk och psykisk rehabilitering på Åland. Paragrafen har godkänts både i Finland och […]

Kategorier
Nyheter

Lagtinget debatterade om Åland ska välkomna utländska soldater för rehabilitering och sjukvård

För den som tycker om teater var måndagens plenum i lagtinget en riktigt trevlig föreställning. Ledamöterna bjöd på inövade repliker, spelad indignation och annat skådespel. Orsaken är ett lagförslag om att Åland ska godkänna en paragraf i Förenta Nationernas barnkonvention som ger utländska soldater rätten till rehabilitering på Åland i form av läkarvård och psykologisk […]